Hämeenlinnassa valvotaan yksityisten sosiaalipalvelujen laatua

Hämeenlinnassa sijaitseva Mehiläisen Onnikoti Omenapuu on 8.11. noussut julkisuuteen MOT-ohjelmassa ja Ylen verkkosivuilla julkaistujen tietojen vuoksi. Jutuissa on nostettu esiin Onnikoti Omenapuun toimintaan ja erityisesti yhden asukkaan hoitoon liittyviä hyvin vakavia seikkoja.

Kaupunki on tehnyt sekä ennalta ilmoitettuja että ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä kyseessä olevaan yksikköön säännöllisesti, ja epäkohtiin on puututtu siltä osin, kun niitä on tullut esille. Havaituista epäkohdista on myös ilmoitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Valtaosa Yle:n MOT-ohjelman esille nostamista asioista ei kuitenkaan ole ollut kaupungin tiedossa.

Onnikoti Omenapuuta koskevia epäkohtailmoituksia on viime vuosina tullut kaupungille noin yksi vuodessa, ja useimmiten esille on noussut työntekijöiden tyytymättömyys, työilmapiiri, sisäilmaongelmat tai johtajuuteen liittyvät ongelmat. MOT-ohjelmassa Onnikoti Omenapusta esille tullut tapaus on erittäin poikkeuksellinen.

Hoivayksiköiden valvontaa toteutetaan monella tapaa ja sitä toteuttavat useat eri osapuolet. Hämeenlinnassa toteutetaan suunnitelmallista valvontaa, jolla pyritään varmistamaan, että palvelujen laatu pysyy ilmoitetulla tasolla. Hoivayksiköt toimivat kuitenkin ympärivuorokautisesti, eikä yksittäisillä valvontakäynneillä pystytä takaamaan laadun toteutumista. Tästä syystä omavalvonnan rooli on jatkossakin merkittävä, ja palveluntuottajan tulee vastata siitä, että palveluiden laatu vastaa valtakunnallisia suosituksia.

Myös henkilöstöllä on lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Hämeenlinnassa on haluttu tehdä epäkohtien ilmoittaminen mahdollisimman helpoksi, ja henkilöstön on mahdollista ilmoittaa epäkohdista myös anonyymisti kaupungin internet-sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Lisäksi omaisten huoli-ilmoituksen tekeminen matalalla kynnyksellä on erittäin tärkeää, jotta epäkohtiin voidaan puuttua.

Hämeenlinnassa on tunnistettu tarve nykyisen valvontaresurssin lisäykseen, ja ensi vuodelle on päätetty laatukoordinaattorin palkkaamisesta. Laatukoordinaattorin työpanosta on tarkoitus kohdentaa erityisesti säännöllisiin valvontakäynteihin sekä valvonnan kehittämiseen.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Paasikoski-Junninen, p. 040 774 6626

Asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula, p. 040 530 3121