Harrastus ihan lähellä -harrastukset käynnistyvät

Harrastamisen Suomen mallia toteuttaa Hämeenlinnassa Harrastus ihan lähellä -hanke, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastamiseen koulupäivä yhteydessä. Harrastukset käynnistyvät viikolla 37 ja ne järjestetään koulupäivää ennen tai jälkeen koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä. Yksi harrastuskerta kestää noin 60 minuuttia ja toiminta on osallistujille maksutonta.

Lukujärjestys kootaan lukuvuosittain koululaisten toiveita kuulemalla. Lukuvuoden 2023-2024 harrastukset on valittu opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän valtakunnallisen koululaiskyselyn perusteella. Tarjottavia lajeja on laajasti sekä kulttuurin että liikunnan alueilta, esimerkiksi erilaiset pallopelit, parkour, pelisuunnittelu, media, kuntosali, ruoanvalmistus ja taiteen eri muodot.

Harrastus ihan lähellä toiminnan ja taiteen perusopetuksen yhdistäminen Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kaupungille myönnetyllä erityisavustuksella mahdollistetaan hyvin käynnistyneen pilotoinnin jatkuminen taiteen perusopetuksen ja Harrastamisen Suomen mallin välillä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa taiteen perusopetuksen ja Harrastamisen Suomen mallin välisiä yhteyksiä.

Yhteistyön rakentaminen Aimokoulun kanssa on aloitettu edellisen hankekauden aikana ja hankkeen avulla sitä tullaan jatkamaan, kehittämään ja vahvistamaan entisestään, jotta mahdollistetaan toimiva polku Harrastus ihan lähellä -hankkeen harrastustoiminnasta taiteen perusopetuksen pariin Aimokouluun.

Toiminnalla tarjotaan perusopetuksen oppilaille mahdollisuus päästä aloittamaan laadukas, jatkuva ja tavoitteellinen visuaalisen taiteen harrastaminen. Koulut, joissa taiteen perusopetuksen ryhmiä käynnistyy lukuvuonna 23-24: Hämeenlinnan Yhteiskoulu, Kirkonkulman koulu, Myllymäen koulu, Nummen Yhtenäiskoulu ja Tuuloksen koulu.

Lisätietoja:

projektiasiantuntija Niina Heikkilä
p. 040 703 8400
niina.heikkila@hameenlinna.fi