Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen on kaupungille tärkeää

Kaupungin työterveyspalvelut ovat työterveyshuoltolain edellyttämällä tasolla.

Lainmukainen työterveyshuollon taso tarkoittaa ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, joka sisältää työpaikkaselvitykset, riskiryhmien määräaikaistarkastukset, työhöntulotarkastukset sekä työkykyyn liittyvät arvioinnit ja tuki. Sairaudenhoidolliset palvelut ovat työnantajille vapaaehtoisia.

Vuonna 2013, jolloin nykyisestä työterveyshuollon tasosta Hämeenlinnassa neuvoteltiin, käytiin myös yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa sovittiin, että kaupunki jatkossa painottaa ennaltaehkäiseviä toimia ja sairaudenhoidollisia palveluita rajataan. Suhde ennaltaehkäisevien ja sairaudenhoidollisten palveluiden välillä on Hämeenlinnan kaupungilla viime vuosina ollut noin 80/20.

Työterveyshuoltoon voi edelleen olla yhteydessä työkykyyn liittyvissä kysymyksissä kuten esim. pitkittyneet Tules-vaivat ja työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat. Äkilliset sairastumiset, kuten kausiflunssat, vatsataudit, silmätulehdukset ym. on jo vuodesta 2013 lähtien ohjattu oman kunnan terveysasemalle.

Työtapaturmissa asioidaan vakuutusyhtiön sopimushoitolaitosten kanssa. Työtapaturmat eivät kuulu työterveyspalveluiden piiriin. Tällä hetkellä Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön työtapaturmat hoidetaan Mehiläisessä tai Terveystalossa.

Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö voi nykyään esimiehen luvalla olla töistä poissa 9 päivää ilman lääkärin tai sairaanhoitajan todistusta. Käytäntö on osoittautunut onnistuneeksi: lyhyet sairauspoissaolot ovat vähentyneet eikä työntekijän tarvitse sairaana lähteä lääkäriin vain saadakseen todistuksen poissaolosta.

Kaupungilla on lisäksi laaja kirjo erilaisia työkykyä tukevia toimintamalleja, kuten Toivu työssä – korvaavan työn malli, Toivu työssä liikkuen –hyvinvointivalmennus, 60+ -valmennus ikääntyneen henkilöstön tukemiseksi sekä laaja tyhy-liikuntapaketti.

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki
– työhyvinvointipäällikkö Seija Mäkinen, seija.h.makinen@hameenlinna.fi, puh. 03 621 2298
– henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen, anne.iijalainen@hameenlinna.fi, puh. 03 621 2172