Hoivakotien vierailut ja kotilomat

Ikäihmisten palvelujen hoivakotien vierailuohjetta on päivitetty yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa 13.5.2022.

Ohjeen tarkoituksena on ohjata hoivakotien asukkaita, vierailijoita ja henkilöstöä järjestämään ja toteuttamaan vierailut koronavirusaikana mahdollisimman turvallisesti.

  • Vierailulle voi tulla vain terveenä ja oireettomana
  • Vierailijoiden hyvä koronarokotesuoja suojelee omalta osaltaan hoivakotien asukkaita tartunnoilta
  • Henkilöstö ohjeistaa teitä turvallisen vierailun toteuttamisessa saapuessanne hoivakotiin. Voitte myös olla yhteydessä hoivakotiin etukäteen vierailusta sopimiseksi ja ohjeiden saamiseksi, erityisesti mikäli olette tulossa vierailulle ensimmäistä kertaa. Vierailuohjeet ovat näkyvillä myös hoivakodeissa.
  • Vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta yksikköön tullessaan ja sieltä pois lähtiessään.
  • Suosittelemme kirurgisen suunenäsuojuksen käyttöä, ellei sille ei ole terveydellistä estettä.
  • Henkilökunta opastaa ja auttaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä
  • Muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan on hyvä muistaa pitää yli 2 metrin turvaväli aina kun se on mahdollista
  • Vierailut toteutetaan siten, että vierailun aikana ei tarvitse turhaan liikuskella yhteisissä tiloissa. Vierailulla voitte olla esimerkiksi asukkaan omassa asunnossa/huoneessa tai asukkaan kanssa yhdessä ulkona.
  • Henkilökunta ohjeistaa, miten vierailun aikana voi soittaa tarvittaessa apua tai lisäohjeita puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Asukkaiden kotilomien ja asiointikäyntien toteuttamisesta on hyvä keskustella hoivakodin henkilöstön kanssa. Heiltä saa ohjeita kotilomien ja asiointikäyntien turvalliseen toteuttamiseen. Kotilomillakin on perusteltua tavata vain terveitä ja oireettomia läheisiä sekä noudattaa kulloinkin alueellisesti voimassa olevia suosituksia tai rajoituksia kokoontumisista mm. henkilömäärän osalta.

Vierailujen, kotilomien ja asiointikäyntien vaikutukset ulottuvat aina koko hoivakotiin ja niiden toteuttaminen turvallisesti on kaikkien meidän vastuulla.

Turvallisia yhteisiä hetkiä hoivakotien asukkaille ja läheisille!

Vierailuohje, pdf