Hoivakotien vierailut ja kotilomat

Hoivakotien vierailuohje laadittiin 12.7.2021 ja se tarkistettiin 7.10.2021. Jatkamme hoivakodeissa vierailuja turvallisesti, joten vierailuohjeeseen ei tehty muutoksia.

Vierailut hoivakotien asukkaiden luona ovat mahdollisia

Koronaepidemiatilanne on yhä epävakaa Suomessa, minkä vuoksi terveysturvallisia käytänteitä on edelleen vierailujen yhteydessä perusteltua noudattaa. Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjata hoivakotien asukkaita, vierailijoita ja henkilöstöä järjestämään ja toteuttamaan vierailut koronavirusaikana turvallisesti.

Hoivakotien asukkaiden koronarokotukset on saatu toteutettua kattavasti hoivayksiköissä ja alueellinen koronatilanne on parantunut keväästä. Vierailujen toteuttaminen hoivakodeissa on näin ollen aiempaa turvallisempaa, vaikka rokotekaan ei anna täydellistä suojaa.

 • Tulettehan vierailulle vain terveenä ja oireettomana
 • Henkilöstö ohjeistaa teitä turvallisen vierailun toteuttamisessa saapuessanne hoivakotiin. Voitte myös olla yhteydessä hoivakotiin etukäteen vierailusta sopimiseksi ja ohjeiden saamiseksi, erityisesti mikäli olette tulossa vierailulle ensimmäistä kertaa. Vierailuohjeet ovat näkyvillä myös hoivakodeissa.
 • Käsihygieniasta huolehtiminen ja kirurgisen suunenäsuojuksen käyttäminen vierailun aikana on välttämätöntä, ellei sille ole terveydellistä estettä. Henkilökunta opastaa ja auttaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos opastus on tarpeen.
 • Muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan on hyvä muistaa pitää yli 2 metrin turvaväli aina kun se on mahdollista
 • Vierailut toteutetaan siten, että vierailun aikana ei tarvitse turhaan liikuskella yhteisissä tiloissa. Vierailulla voitte olla esimerkiksi asukkaan omassa asunnossa/huoneessa tai asukkaan kanssa yhdessä ulkona.
 • Henkilökunta ohjeistaa, miten vierailun aikana voi soittaa tarvittaessa apua tai lisäohjeita puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Kun suunnittelette vierailuja läheisenne luo hoivakotiin, on terveysturvallisten käytänteiden toteutumiseksi hyvä miettiä, miten suurella joukolla kerrallaan vierailulle tullaan ja miten pitkään vierailulla ollaan.

Jos tulette vierailulle ulkomailta, on tärkeätä, että

 • olette terveitä ja oireettomia
 • olette toimineet maahantuloon liittyen koronatestausten suhteen ohjeiden mukaisesti ja koronatestitulokset ovat negatiiviset
 • tai teillä on kahden koronarokotteen antama suoja
 • tai olette jo sairastaneet koronainfektion viimeisen 6 kk kuluessa ja sairastetusta taudista on vähintään 2 viikkoa vierailulle tullessanne
 • mikäli olette epävarmoja vierailumahdollisuudesta, ottakaa yhteyttä vielä hoivakodin henkilöstöön asian selvittämiseksi

Asukkaiden kotilomien ja asiointikäyntien toteuttamisesta on hyvä keskustella hoivakodin henkilöstön kanssa. Heiltä saa ohjeita kotilomien ja asiointikäyntien turvalliseen toteuttamiseen. Kotilomilla ja asiointikäynneillä on tärkeä huomioida mm. käsihygienia, turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksen käyttö. Kotilomillakin on perusteltua tavata vain terveitä ja oireettomia läheisiä sekä noudattaa kulloinkin alueellisesti voimassa olevia suosituksia tai rajoituksia kokoontumisista mm. henkilömäärän osalta.

Vierailujen, kotilomien ja asiointikäyntien vaikutukset ulottuvat aina koko hoivakotiin ja niiden toteuttaminen turvallisesti on kaikkien meidän vastuulla.

Turvallisia yhteisiä hetkiä hoivakotien asukkaille ja läheisille!