Hoivakotien vierailut ja kotilomat

Korona-tilanne Kanta-Hämeessä ja Hämeenlinnassa on edelleen vakava. Olemme suositelleet välttämään vierailuja sekä asukkaidemme asiointeja ja kotilomia hoivakodin ulkopuolelle, jotta voimme turvata kaikkien hoivakotien asukkaiden turvallisuuden. Tasapainoilemme tartuntatautiriskin minimoimisen ja inhimillisten tarpeiden ja toiveiden kunnioittamisen välillä.

Tarpeet sosiaaliselle kanssakäymiselle ovat ilmeiset, joten kannustamme yhteydenpitoon monin eri tavoin esim. videovälitteiset tapaamiset, puhelinsoitot, sähköpostit ja kirjeet. Sopivasta yhteydenpitotavasta voitte sopia tarkemmin omaisenne tai läheisenne hoivakodin henkilöstön kanssa.

Mikäli vierailuja tai hoivakodin ulkopuolelle suuntautuvia asiointeja tai kotilomia kuitenkin toteutetaan, tulee niissä ehdottomasti noudattaa annettuja ohjeita.

Vierailuista on alla erillinen tarkempi ohjeistus. Asioinnit sekä kotilomat suunnitellaan aina yhteistyössä hoivakodin henkilöstön kanssa. Keskeisinä sääntöinä on, että kaikkien osapuolten tulee olla terveitä ja oireettomia, turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta sekä ohjeiden mukaisesta suojautumisesta tulee pitää huolta. Kotilomalta palaavien osalta noudatetaan karanteeninomaisia olosuhteita, ellei voida olla varmoja siitä, että kotilomalla ei ole syntynyt tartuntariskiä.

Vierailujen, asiointien ja kotilomien vaikutukset ulottuvat aina koko hoivakotiin ja niiden toteuttaminen turvallisesti on kaikkien meidän vastuulla.

Tehdään yhdessä parhaamme riskiryhmään kuuluvien hoivakotien asukkaiden hyväksi!

Ohje hoivakotien vierailuista

Hämeenlinnan kaupungin hoivakodeissa vierailut toteutetaan mahdollisimman turvallisesti. Tapaamisten järjestäminen on tärkeää sekä asukkaille että vierailijoille.

Asukkaan ja hänen vierailijoidensa tulee olla terveitä, heillä ei saa olla hengitystie- tai vatsainfektioiden oireita eivätkä he saa olla omaehtoisessa tai asetetussa karanteenissa. Vierailla ei voi myöskään, jos on itse sairastanut koronan ja eristyksen päättymisestä on kulunut alle 2 viikkoa.

Ulkomailta paluun jälkeen ensimmäisen 14 vuorokauden kuluessa paluusta vierailut eivät ole sallittuja. Kanta-Hämeen ulkopuolelta tulevien vierailijoiden toivotaan arvioivan vierailumahdollisuutensa ja tartuntariskit oman kotipaikkakuntansa epidemiatilanteen perusteella sekä sopivan vierailun toteuttamistavasta tapauskohtaisesti hoivakodin henkilöstön kanssa.

Vierailusta tulee aina sopia etukäteen yksikön henkilöstön kanssa. Henkilöstö opastaa turvallisen vierailun toteuttamisessa, käsihygieniassa ja suojainten käytössä sekä ennen vierailua että vierailun aikana. Henkilöstö varmistaa ohjeiden mukaisen toiminnan vierailuissa ja henkilöstön antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Hoitaja on läsnä tapaamisessa, mikäli se arvioidaan tarpeelliseksi.

Vierailut hoivakotien sisätiloissa

 • Vierailut toteutetaan asukkaan omassa asunnossa/huoneessa
 • Vierailijoita voi olla kerrallaan 1-2 henkilöä
 • Vierailun kestosta sovitaan henkilöstön kanssa, vierailun maksimikesto noin 30 minuuttia. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asukkaiden kohdalla vierailujen kestosta sovitaan erikseen.
 • Vierailijat desinfioivat kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa
 • Vierailija ohjataan suoraan asukkaan asuntoon/huoneeseen tai muuhun sovittuun tilaan eivätkä vierailijat liiku yleisissä tiloissa muuten
 • Vierailija käyttää itse mukanaan tuomaa kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta suun ja nenän edessä. Ilman suojusta ei voi vierailla.
 • Vierailun ajan noudatetaan turvaetäisyyttä
 • Henkilöstö ohjeistaa vierailijan soittamaan tarvittaessa apua tai lisäohjeita puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella
 • Jos asukas, jota tullaan tapaamaan, asuu kahden tai useamman hengen huoneessa, tapaamien järjestetään yksikön muussa sovitussa tilassa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, vierailu voi kestää korkeintaan 15 minuuttia ja tällöin vierailijoita voi olla vain 1 kerrallaan.


Mikäli tapaaminen toteutetaan ulkona, noudatetaan seuraavia ohjeita

 • Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää käsidesiä ennen tapaamista
 • Vierailija käyttää itse mukanaan tuomaa kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta suun ja nenän edessä. Ilman suojusta ei voi vierailla.
 • Vierailija noudattaa 1-2 metrin turvaetäisyyttä muihin asukkaisiin ja henkilöstöön
 • Vierailija välttää lähikontaktia läheiseensä, mutta voi kuitenkin työntää asukkaan pyörätuolia tai kävellä hänen kanssaan
 • Sisätiloihin palatessa hoitaja huolehtii asiakkaan käsien desinfioinnista