Huomisen terveyskeskus rakentuu!

Terveyskeskusten toiminnassa tarvitaan muutosta, jota Huomisen terveyskeskus-hankkeessa ovat käynnistäneet Kanta-Hämeen kuntien terveyskeskukset yhdessä. Hankkeessa on hyödynnetty organisaatioissa jo tehtyä kehittämistyötä.

Tavoitteenamme on palveluiden saatavuuden parantaminen

Kanta-Hämeen terveyskeskusten alueellinen yhteistyö parantaa palveluiden saatavuutta: tavoitteena on, että asiakas saa yhteyden vaivatta ja ratkaisun asiaansa viiveettä. Huomisen terveyskeskus -hankkeessa on yhdessä haettu ratkaisuja puhelinpalveluun, hoidon jatkuvuuden parantamiseen ja sähköisten palveluiden edistämiseen. Sähköiset palvelut ja yhteydenottotavat lisääntyvät sähköisen palvelu- ja asiointikanava Omaolon laajentuessa koko maakuntaan. Alueella on sovittu yhdenmukaiset toimintatavat kansansairauksien tutkimuksista ja seurannasta. Samoin on sovittu yhtenäisestä hoitosuunnitelmasta, joka on myös asiakkaan nähtävissä OmaKanta-palvelussa. Nämä parantavat osaltaan asiakkaan hoidon jatkuvuutta.

Suosittelisitko palveluamme?

Perusterveydenhuollon asiakaskokemuksen kerääminen yhtenäistetään Kanta-Hämeen terveyskeskusorganisaatioiden kesken vuoden 2020 alussa, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa asiakkaiden ja organisaatioiden käyttöön. Palautteiden perusteella kehitetään toimintaa.

Asiakkailta kerätään palautetta tekstiviesteillä palvelun jälkeen tai kirjallisesti samoin kysymyksin. Näin asiakkaat saavat helpon ja nopean keinon vaikuttaa palveluiden laatuun ja kehittämiseen.

Muutoksessa tarvitaan tietoa palvelujen toimivuudesta ja kansalaisten toiveista ja tarpeista. Terveyskeskuksia johdetaan tietoon perustuen ja uudistetuin menetelmin. Huomisen terveyskeskus –hankkeessa on sovittu Kanta-Hämeen terveyskeskuksille yhteiset mittarit, joiden avulla voidaan seurata organisaation tilannetta. Jatkuvasti seurattavia asioita ovat mm. asiakas- ja henkilöstökokemus, palveluiden saatavuus ja taloudellisesta tuottavuudesta kertovat tiedot. Tietoja hyödynnetään organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Yhteisesti seurattavat mittarit tuovat myös maakunnallista vertailtavuutta organisaatioiden kesken. Yhteistä kehittämistyötä jatketaan ja hyödynnetään mahdollisessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämistyössä Kanta-Hämeessä. Tavoitteena on dynaaminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut ja palveluverkko.

Lisätietoja

Hämeenlinnan kaupunki
Juha Tiainen
Terveysjohtaja
puh. 03 621 9344
juha.tiainen@hameenlinna.fi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Johanna Hämäläinen
Projektipäällikkö
puh. 040 625 5859
johanna.hamalainen@khshp.fi