Ihmeelliset vuodet -ryhmä vanhemmille

Oletko huolissasi lapsesi kiukkuisuudesta, itsehillinnän puutteesta, uhmakkuudesta, riitelystä, sosiaalisten suhteiden vaikeudesta? Menetätkö malttisi lapsen kanssa? Onko arki raskasta ja ilo kateissa?

Perheneuvola kokoaa Ihmeelliset vuodet – ohjelman mukaista vanhempien ryhmää, johon mahtuu 8-14 vanhempaa (isiä, äitejä, pariskuntia, sijaisvanhempia ym.), joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Ryhmä alkaa torstaina 25.8.2022. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 16.15-18.30 yhteensä 15 kertaa Uppsala-talolla. Viikolla 42 ei ole tapaamista. Ryhmätapaaminen aloitetaan ruokailulla klo 16. Lastenhoito järjestetään. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Ryhmässä käydään läpi arjen vanhemmuustilanteita videoesimerkkien, harjoitusten, kotitehtävien ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta. Työskentelyn tavoitteena on muun muassa kannustaa vanhempia oppimaan myönteistä vuorovaikutusta, kehumisen taitoja, rajojen asettamistaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja ja kehittää sekä vanhemman että lapsen kiukunhallintaa. Jokainen vanhempi voi hyötyä ryhmästä ja on tervetullut mukaan! Ryhmään osallistuminen vaatii hyvää motivaatiota ja kykyä sitoutua sekä viikoittaisiin yhteisiin tapaamisiin että kotona tehtäviin harjoitteisiin. Ryhmään hakijat haastatellaan lyhyesti etukäteen.

Ryhmässä käytetään ”Ihmeelliset Vuodet – ongelmanratkaisuopas” -kirjaa, jonka opit ovat sovellettavissa eri-ikäisten lasten kasvatukseen. Kirjan saa lainaan perheneuvolasta ryhmän ajaksi, se on mahdollista lainata kirjastosta tai ostaa omaksi.

Lisätietoja sivuilta www.incredibleyears.com (sivu englanniksi)

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian ja lisätietoja:

Hämeenlinnan perheneuvola
johtava psykologi Sirpa Seppänen, p. 050 305 8073, sirpa.seppanen@hameenlinna.fi
perheneuvoja Sanna Varjonen, p. 050 509 1228, sanna.varjonen@hameenlinna.fi