Iittalan matkailukylä – strateginen suunnittelu ja konkreettinen toiminta samaan aikaan johtaa tuloksiin

Kesällä päättynyt Go Iittala Village –hanke jatkoi yhteiskehittämisen mallia siitä, mihin aiemmalla I-laakso –hankkeella jo päästiin. Hankkeessa tarkennettiin ja toimeenpantiin aiemmin tehtyjä suunnitelmia Iittalan vierailijamäärän lisäämiseksi ja kasvun jatkumisen varmistamiseksi.

Hankkeen aikana Iittalassa toteutettiin muun muassa Iittalan helmet –taide-elämyskartta, tarinareitti, matkailuinfraa kuten opastekylttejä, sekä muita strategian mukaisia toimenpiteitä. Lisäksi panostettiin yhteisviestintään ja brändityöhön.

Hankkeen puitteissa tehtiin myös rahoitusrakenteiden suunnittelua esimerkiksi Iittalan skeittipuiston osalta sekä rakennettiin eri toimijoiden yhteistyöhanketta, jonka tuloksena kohosi Iittalan keskustan uusi lasinen maamerkki.

Aiemmassa I-laakso –hankkeessa 2016-2020 Iittalan matkailukylälle tehtiin alueen imagoa ja kiinnostavuutta uudistavaa strategiatyötä, jossa haettiin myös yhteisiä kilpailuetuja koko kylälle. Konkreettisena tuloksena syntyi esimerkiksi Iittalan taideasema sekä asema-alueen kunnostus nykyaikaa vastaavaksi.

Työ Iittalassa jatkuu myös hankkeiden päätyttyä. Jatkossa Iittalan alueen yrittäjät Lasimäen yritysyhdistyksen johdolla ovat sitoutuneet jatkamaan strategiatyötä Iittalan matkailukylän kehittämiseksi.

Uutinen kokonaisuudessaan Linnan Kehitys Oy:n sivuilla