Iittalan Vastamäen alueen katujen saneeraus ja hulevesiverkoston parantaminen on valmis

Työn aikana Vastamäessä uusittiin Vastamäentien, Norstedtintien, Norstedtinkujan ja Lasimestarintien kantavat kerrokset ja asennettiin niihin teräsverkkolujitteet. Lisäksi parannettiin hulevesijärjestelmiä parantamalla sivuojia, lisäämällä rumpuja ja uusimalla hulevesiverkostoa.
Lasimestarintiellä, Vastamäentiellä ja Norstedtinkujalla uusittiin ajorata koko matkalla ja Vastamäentien kevyen liikenteen väylä välillä Ramstellintie – Iittalantie. Katujen ja kevyen liikenteen väylän leveydet ja sijainnit pysyivät ennallaan.

Hallintotien ja Norstedtintien risteysalueen liikennejärjestelyt muuttuvat

Hallintotien ja Norstedtintien risteysalue on järjestelty uudelleen siten, että Hallintotie on pääväylä, johon Norstedtintie liittyy. Norstedtintien kevyen liikenteen väylä levennetään 2,5 metristä kolmeen metriin. Ajorata vastaavasti kapenee ja uusi leveys on 5,2 metriä.

Katujen korkeudet säilyivät pääosin entisellään, mutta paikoin kadun pintaa on nostettu 10 – 20 cm. Kaikki kadut on suunniteltu asfalttipintaisiksi.

Urakka on valmistunut kesäkuussa 2021.

Lisätiedot rakennuttamisesta Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakenne
Jere Takala, rakennuttajapäällikkö p. 040 869 6266, jere.takala@hameenlinna.fi

Työmaajärjestelyihin ja työmaasta johtuviin liikennejärjestelyihin liittyen
Vision Infra Oy Toni Hakala, työpäällikkö 050 313 1994, toni.hakala@visioninfra.fi

Kohteen katusuunnitelmat on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa maaliskuussa 2021 ja niihin voi edelleen tutustua katusuunnittelun verkkosivulla.