Ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely 2020

Tervetuloa vastaamaan ikäihmisten asumispalveluiden ja kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn. Kysely tehdään vuosittain palveluiden kehittämiseksi ja on osa laadunvalvontaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausaikaa on jatkettu 2.11.2020 klo 16.00 asti. Kyselyyn voi vastata itse tai yhdessä omaisen tai tuttavan kanssa.

Asiakastyytyväiskyselyn kohderyhmät

Asiakastyytyväisyyskysely on tarkoitettu ikäihmisten palveluiden asiakkaille, jotka saavat jotakin seuraavista palveluista:

  • tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien asukkaat
  • tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien säännöllisillä lyhytaikais- tai arviointijaksoilla olevat asiakkaat
  • kotihoidon säännöllistä palvelua saavat asiakkaat.

Palvelut voi toteuttaa yksityinen palveluntuottaja tai Hämeenlinnan kaupunki.

Valitkaa kysely sen mukaan mitä palvelua käytätte

Kyselyyn voi vastata myös kotiin toimitetulla paperisella lomakkeella.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten julkaiseminen

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistaan joulukuun 2020 aikana. Asiakastyytyväisyystulokset käsitellään jokaisessa palveluyksikössä henkilöstön kanssa ja laaditaan kehittämisalueet. Lisäksi tuloksia käsitellään asiakas- ja omaisilloissa. Asiakaskyselyn kooste toimitetaan asiakaiden kotiin, sekä julkaistaan Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja kyselystä antavat (ma-pe)

palvelusuunnittelija Anne Nurminen, anne.nurminen@hameenlinna.fi, p. 03 621 4983

palvelusihteeri Pirjo Saariaho, pirjo.saariaho@hameenlinna.fi, p. 03 631 2529