Ikäihmisten hoivakotien asiakastyytyväisyyskysely

Hämeenlinnan kaupunki tekee asiakastyytyväisyyskyselyn vuosittain ikäihmisten palvelujen hoivakodissa asuville. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään Hämeenlinnan kaupungin omille hoivakodeille ja ostopalvelutoimijoille sekä lyhytaikaisasiakkaille.

Asiakastyytyväisyyskysely on osa palvelujen laadunvalvontaa. Tarkoituksena on kerätä tietoa palveluiden toimivuudesta ja tyytyväisyydestänne hoivapalveluun.

Hoivakodeissa asukkaille / asiakkaille on jaettu paperinen asiakastyytyväisyyslomake, sekä palautuskirjekuori, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Paperiset asiakastyytyväisyyslomakkeet tallennetaan ikäihmisten palvelujen hallinnossa.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn voi vastata myös sähköisellä lomakkeella.

Antamanne palaute on tärkeää, jotta voimme kehittää ja parantaa palvelua. Toivomme mahdollisemman paljon vastauksia. Hoivakotien asiakastyytyväisyyskysely 2022 on avoinna 22.8-2.10.2022.

Lisätietoja kyselystä antavat arkisin:

  • Palvelusuunnittelija Anne Nurminen, anne.nurminen@hameenlinna.fi, puh. 03 621 4983 tai
  • Palvelusihteeri Pirjo Saariaho, pirjo.saariaho@hameenlinna.fi, puh. 03 631 2529