Ikäihmisten kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely

Hämeenlinnan kaupunki toteuttaa vuosittain kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn palvelujen kehittämiseksi. Kotihoidon asiakkaille toimitetaan paperinen asiakastyytyväisyyskysely ja valmiiksi maksettu vastauskirjekuori asiakaskäynnin mukana. Asiakastyytyväisyyskyselyyn on mahdollista vastata myös sähköisesti.

Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 17.10.2021 kello 24 saakka. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistaan marras-joulukuun 2021 aikana. Asiakastyytyväisyystulokset käsitellään ikäihmisten palvelujen hallinnossa ja jokaisessa kotihoidon tiimissä yhdessä henkilöstön kanssa. Asiakaskyselyn tuloksista laaditaan tiedote, joka toimitetaan asiakkaan asiakaskansioon. Lisäksi asiakaskyselyn tiedote julkaistaan Hämeenlinnan kaupungin internetsivuilla.