Ikäihmisten palveluissa 1 koronapositiivinen, karanteenissa runsaat 20

Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluissa viikolla 40 tapahtuneiden altistumisten selvittämistä on jatkettu maanantaina 5.10.2020 yhteistyössä terveydenhuollon infektioasiantuntijoiden kanssa.Koska kyse on jo ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvista asiakkaista, pyritään toimenpiteet suunnittelemaan erityisellä varovaisuudella.

Karanteenissa on tällä hetkellä seitsemän työntekijää ja yhteensä 14 asiakasta Voutilakeskuksen päivätoimintaryhmästä, kotihoidosta sekä Voutilakeskuksen Auralan ja Vakkalan pienkodeista.

Yksi henkilöstöön kuuluva on todettu covid-19 -positiiviseksi 4.10.2020.

Sunnuntaina 4.10.2020 Voutilakeskuksen pienkodit Aurala ja Vakkala ohjattiin karanteeninomaisiin olosuhteisiin, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki asukkaat hoidetaan pääsääntöisesti omiin huoneisiinsa ja yhteistiloissa olemista vältetään. Näihin pienkoteihin ei tässä vaiheessa voi tulla vierailemaan eivätkä asukkaat voi poistua niistä kotilomille. Auralan ja Vakkalan asiakkaat ja henkilöstö testataan kuluvalla viikolla.

Voutilakeskuksen muiden pienkotien osalta vierailuja ja kotilomia kehotetaan välttämään alkaneella viikolla. Voutilakeskukseen ei myöskään oteta uusia asiakkaita eikä sieltä tässä vaiheessa kotiuteta asiakkaita. Asiakkaiden ja heidän läheistensä informointia jatketaan edelleen alkuviikon aikana.

Voutilakeskuksen päivätoiminnan kaikki ryhmät perutaan alkaneelta viikolta. Päivätoiminnan työntekijät ottavat yhteyttä jokaiseen asiakkaaseen ja sopivat samalla mahdollisista korvaavista palveluista.

Tilannetta seurataan aktiivisesti ja toimenpiteistä sovitaan moniammatillisessa työryhmässä.

Tilanteen etenemisestä ja jatkotoimenpiteistä tiedotetaan viimeistään perjantaina 9.10.2020.

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki, ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko, satu.ala-kokko@hameenlinna.fi, puh. 03 621 2554.