Infran kunnossapito valmistautuu talven tuloon

Kaupungin kunnossapitovastuulla ovat kunnalliseen katuverkkoon kuuluvat kadut, tiet ja yleiset alueet. Kunnossapidettäviä ajoratoja kaupungilla on yhteensä 435 km ja kevyen liikenteen väyliä 310 km. Tämän lisäksi talvikunnossapitoa tehdään pysäköintialueilla, puistokäytävillä, torilla ja muilla yleisillä alueilla.

Katujen aurausjärjestyksen määrää hoitoluokitus

Katujen auraus aloitetaan aina ensimmäisen luokan väylistä, joihin kuuluvat 1. lk ajoratojen lisäksi myös kevyen liikenteen väylät. 1. lk väylillä auraus pyritään aloittamaan aamuyöllä, jotta väylät ovat kunnossa ennen aamuliikenteen huipputunteja. 1. lk väyliä lähdetään auraamaan arkena kun lunta on satanut 4 cm ja pyhänä kun on satanut 6 cm.

Toisen ja kolmannen luokan väylät aurataan sitten kun ensimmäisen luokan väylät on saatu valmiiksi, ja lunta on arkena satanut yli 6 cm. Kolmannen luokan väyliä ei pyhänä aurata lainkaan.

Myös liukkautta torjutaan hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä

Liukkauden torjuntaan käytetään hiekoitussepeliä ja ensimmäisen luokan ajoradoilla myös suolaliuosta ja -rakeita.

Tarkista sähköisestä karttapalvelusta katujen hoitoluokitus

  • 1. lk ajoradat on merkitty karttaan punaisella
  • 2. lk ajoradat on merkitty karttaan sinisellä
  • 3. lk ajoradat on merkitty karttaan vaaleansinisellä ja
  • vihreällä kartassa on talvikunnossapidettävät kevyen liikenteen väylät.
Kartalla olevien värien selitteet

Kunnossapitoa tehdään osaksi omana työnä ja osaksi urakoitsijoilta hankittavana palveluna

Talvikunnossapitoa tehdään omana työnä ja urakoitsijoilta hankittavana palveluna. Ostopalveluna tilattava työ noudattaa samoja lähtörajoja ja urakoitsijoilla on omat ennalta määritellyt väylät kunnossapidettävänään.
Lammin, Hauhon ja Tuuloksen kunnossapito hankitaan tällä hetkellä kokonaisuudessaan Destialta. Em. alueiden kunnossapidosta voit antaa palautetta suoraan Destian asiakaspalveluun p. 040 681 9023

Lisätietoa katujen ja teiden kunnossapidosta

Lue katujen kunnossapito –sivulta kuinka katujen hoitoluokitukset määräytyvät.

Postin verkkosivuilta löydät ohjeet postilaatikon sijoittamiseen katualueella. Sijoittamalla postilaatikon oikein suojaat sitä talven aurauksilta ja painautuneelta lumelta.

Anna palautetta katujen kunnossapidosta sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Maanteiden kunnossapidosta huolehtii Väylävirasto yhteistyössä alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Anna palautetta maanteiden kunnossapidosta ELY:n palauteväylä palvelussa.

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat.