Infran rakennuskohteiden aikataulumuutokset Rantamuurilla, Viipurintien vesistösillalla ja Metsäharjun asuinalueella

Rantamuurin korjaustyöt ja Viipurintien vesistösillan liikuntasauman uusiminen etenevät päivitettyjen aikataulujen mukaisesti.
Metsäharjun uudella asuinalueella infran rakentaminen jatkuu vielä tonttien luovutuksen jälkeen elokuussa.

Rantamuurin korjaustyö valmistuu lokakuun loppuun mennessä

Muutossuunnitelmien mukaiset työt valmistuvat lokakuun loppupuolella. Keskeisin syy viivästyksiin on ollut uuden paikalla valettavan betonimuurin ja pengerratkaisun muutossuunnitteluun kulunut aika ja sen jälkeen pääurakoitsijan alihankintojen uudelleenjärjestely. Työn luonne muuttui olennaisesti, kun vanhan muurin korjaaminen todettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja epäedullisemmaksi, sekä teknisesti että taloudellisesti.
Seuraavassa työvaiheessa rantamuurin edustalle rakennetaan ponttiseinä joka alentaa vedenpintaa ja helpottaa uuden muurin valamista.

Viipurintien vesistösillan liikuntasauman uusiminen

Liikuntasaumalaitteen alapuoliset betonityöt ovat pääosin valmiit. Betonirakenteet voidaan vedeneristää elokuussa niiden saavuttaessa riittävän kuivuuden. Vedeneristyksen jälkeen nyt suljettu kaista päällystetään, jonka jälkeen vastaavat työvaiheet toistetaan sillan eteläpuoleisella ajokaistalla. Kuivumisaikaa tulee hallita, eli hidastaa betonin jälkihoidolla, jotta rakenne saavuttaa sille suunnitellut materiaaliominaisuudet.
Kun liikuntasaumalaitteen alapuoliset rakenteet on korjattu molemmilla kaistoilla, asennetaan varsinainen massaliikuntasauma lokakuun alkupuolella. Viipurintien vesistösillan liikennejärjestelyt palautuvat normaaleiksi, kun työ on valmis.

Metsäharjun uuden asuinalueen infraa viimeistellään elokuussa

Kunnallistekniikan rakennustyöt Metsäharjussa ovat viivästyneet ja jatkuvat alueella tonttien luovuttamisesta huolimatta.

Kaupunki on ottanut hoitaakseen osan kunnallistekniikan rakennusurakkaan kuuluneista töistä, ja pääurakoitsija tekee alueella vain rakennussuorituksen laatuun liittyviä korjauksia. Alueen kadut ovat jo talon rakentajien käytössä ja kulku alueen tonteille mahdollistetaan keskeneräisistä kunnallistekniikan töistä huolimatta.

Korjauskohteet ovat pistemäisiä, eivätkä ulotu laajalle vaikutusalueelle kerrallaan. Tiedossa olevien korjaustöiden arvioitu valmistuminen on elokuun loppuun mennessä.