Jätevesi ei aiheuttanut Oksijärvessä havaittua lauttaa

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluun tuli yhteydenotto Tuuloksen Oksjärvellä havaitusta lautasta, joka aiheutti hajuhaittaa. Tilanteen johdosta ympäristötarkastajat kävivät paikanpäällä selvittelemässä tilannetta ja ottivat vesinäytteitä keskiviikkona 9.6.2021. Näytteet otettiin sekä Oksjärvestä yksityisestä rannasta ilmoitetun lautan läheisyydestä sekä Oksjärven kaakkoisosaan laskevasta ojasta. Näytteistä tutkittiin ulosteperäisiä bakteereita, joita käytetään myös uimaveden laadun valvonnassa.

Vesi on uimakelpoista

Tulosten mukaan Oksjärvestä otetussa näytteessä bakteeripitoisuudet olivat uimavedelle tavanomaisia eli vesi on uimakelpoista. Ojavesinäytteessä Escherichia coli -bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit olivat tavanomaista tasoa korkeammat, mutta alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen. Ympäristötarkastajat selvittävät syytä ojaveden kohonneille bakteeripitoisuuksille uusilla vesinäytteillä.

Näytetulosten perusteella Oksjärvessä havaittu lautta ei ole aiheutunut jätevedestä. Mahdollisena syynä voidaan pitää alkukesällä vedessä olevaa puiden siitepölyä, jota kerääntyy aallokon mukana tuulen alapuolisille rannoille vaaleankeltaisena raitana tai lauttana. Siitepölyn häviäminen rantavedestä saattaa kestää useita päiviä. Siitepölyn hajotessa voi syntyä tilapäisiä hajuhaittoja.

Uimarin kannattaa itse aina tarkkailla silmämääräisesti uimaveden tilaa ennen uimaan menemistä. Uimaan ei kannata mennä, jos havaitsee vedessä esimerkiksi runsaasti sinilevää. Uiminen runsaan siitepölyn seassa ei ole suositeltavaa.

Lisätietoja:

Ympäristötarkastaja
Petra Korkiakoski
puh. 040 071 2830
petra.korkiakoski@hameelinna.fi

Terveystarkastaja
Päivi Lindén puh. 040 523 6772
paivi.linden@hameenlinna.fi