Joukkoliikenteen talviaikataulut voimaan 11.8.

Joukkoliikenteen ensi talvikauden aikataulut on julkaistu ja löydät ne osoitteesta hameenlinna.fi/joukkoliikenne. Talviaikataulut ovat voimassa 11.8.2020 – 6.6.2021.

Paperisia aikatauluvihkoja ei paineta talvelle 2020-2021. Viime talven lukuisat muutokset ja koronaviruksen aiheuttama poikkeusliikenne aiheuttivat sen, että paperinen aikatauluvihko ei ollut ajankohtainen ja luotettava. Paperisesta aikatauluvihkosta luopuminen vähentää myös ympäristön kuormittumista.

Mikäli aikatauluihin ei ole mahdollisuutta tutustua sähköisesti reittioppaassa tai verkkosivuillamme, on tulostettuja aikatauluja noudettavissa seuraavista toimipisteistä:

 • Palvelupiste Kastelli, Palokunnankatu 16, Hämeenlinna
  • kaikkia aikatauluja
 • Hämeenlinnan pääkirjasto, Lukiokatu 2, Hämeenlinna
  • Hämeenlinnassa paikallisliikenteen sekä Hämeenlinnaan päättyvät seutuvuorot
 • Rengon kirjasto
  • Rengon suunnan ja Rengon kyläpussin aikataulut
 • Hauhon kirjasto
  • Hauhon suunnan aikataulut
  • Hauho-Valkeakoski
  • Hämeenlinna-Valkeakoski
  • Hauho-Tuulos kyläpussi
 • Tuuloksen kirjasto
  • Hämeenlinna-Lammi-Lahti
  • Kaidankorpi-Lammi
  • Lammi-Tuulos kyläpussi
 • Lammin kirjasto
  • Hämeenlinna-Lammi-Lahti
  • Kaidankorpi-Lammi
  • Lammi-Tuulos kyläpussi
 • Kalvolan kirjasto
  • Hämeenlinna-Iittala, Kalvolan kyläpussi

Hattulan ja Janakkalan jakelupisteistä tiedotetaan myöhemmin.

Muutokset aikatauluissa

Syksyn aikatauluihin on tehty muutoksia, joten tarkistathan reitit ja aikataulut ennen syksyllä matkustamista.

Kaupunkiliikenne

Linja 3S

Linja 3S aloittaa ajamaan kerran tunnissa Loimalahdesta Siiriin. Linja 3S korvaa Siirissä linjan 12, joka lakkautetaan kokonaan matkustajien vähyyden ja linjojen uudelleen järjestelyjen vuoksi.

Linja 4

Linja 4 aloittaa ajamaan 11.8.2020 alkaen ruuhka-aikana kaksi kertaa tunnissa Kettumäestä Tarvasmäkeen. Viikonloppuisin vuoroa operoidaan kerran tunnissa. Linja 4 ei aja jatkossa Tiiriöön. Linja 17 korvaa Tiiriöön kulkemisen.

Linja 11

Linja 11 reitti muuttuu Käikäälässä. Linja ajaa 11.8.2020 alkaen Kirkonkulmantien kautta Äikäälään. Reitin muutoksella mahdollistetaan peruskoululaisten kulkeminen bussilla Kirkonkulman koululle.

Uusi reitti kulkee … Harvialantie – Rautaruukintie – Kirkonkulmantie – Höytöläntie – Harvialantie – Kurkitie – Rantatie – Hahkasenkatu. Linjan varrelle tulee uusia pysäkkejä mm. Kurkitielle.

Linja 12

Linja 12 lakkautetaan kokonaan matkustajien vähyyden vuoksi sekä linjojen uudelleen järjestelyjen vuoksi. Linjaa 12 korvaavat linja 3S Siiristä ja linja 17 Kettumäestä.

Linja 16

Linjan 16 reittiä pidennetään Moreenista Karanojalle. Reitin varrelle tulee uusia pysäkkejä mm. Itäportintien risteykseen ja Karanojalle. Pysäkkejä on tarkoitus lisätä reitille, kun Karanojan alueen teollisuustontit rakentuvat.

Linja 16 uusi kääntöpaikka tulee olemaan Karanojan jätteenkäsittelylaitos. Uusi reitti kulkee mennen tullen Moreenissa …Orsitie – Länsiportintie – Taipaleentie – Karanoja. Itäportintietä pitkin ei enää jatkossa operoida.

Linja 17

Linja 17 korvaa linja 4 Tiiriön lenkin poistumista ja linja 12 lakkautettua suoraa yhteyttä Kettumäestä keskustaan. Linja 17 reittiä muutetaan kiertämään Kettumäen kautta.

Linjan 17 reitti muuttuu Tampereentiellä keskustasta Tiiriöön mennessä …Tampereentie – Härkätie – Puistonmäentie – Kettumäentie – Jäniksenpolku – Lumikontie – Antreantie – Tampereentie…

Linja 17 reitti muuttuu Tampereentiellä Tiiriöstä tullessa … Tampereentie – Antreantie – Puistonmäentie – Kettumäentie – Jäniksenpolku – Luikontie – Antreantie – Talikkalantie – Puistonmäentie – Härkätie – Tampereentie…

Eli Kettumäen lenkki ajetaan aina yhden suuntaisesti …Puistonmäentie – Kettumäentie – Jäniksenpolku – Lumikontie…

Siiri

Linja 12 lakkautetaan ja linja 12 korvaa linja 3S kerran tunnissa myös viikonloppuisin.

Harvoilanmäki

Linja 3S Siiristä ei käytä Harvoilanmäen pysäkkiä, vaan matkustajien tulee nousta linja 3S kyytiin Siirinkatu L-pysäkiltä.

Kettumäki

Linja 4 ajaa jatkossa kaksi kertaa tunnissa ruuhka-aikana. Linjaa 4 ei operoida jatkossa Tiiriöön. Linja 4 korvaa Tiiriöön linja 17.

Linja 12 lakkautetaan kokonaan matkustajien vähyyden sekä linjojen uudelleen järjestelyjen vuoksi. Linjaa 12 korvaa Kettumäestä linja 17 suoraan keskustan suuntaan.

Kettumäestä on jatkossa 20 minuutin vuoroväli keskustan suuntaan linjoilla 4 ja 17.

Tarvasmäki

Linja 4 operoidaan 11.8.2020 alkaen ruuhka-aikana kaksi kertaa tunnissa. Linja 11 uusi reitti aloittaa kiertämään Tarvasmäen kautta mennen tullen mahdollistaen peruskoululaisten kulkemisen bussilla Kirkonkulman koululle.

Linja 4 ja 11 mahdollistavat noin 20 minuutin vuorovälin ruuhka-aikana Tarvasmäkeen.

Tiiriö

Linja 4 lakkaa kulkemasta Tiiriöön. Linjan 4 kulkemisen Tiiriöön korvaa linja 17.

Tiiriöön pääsee edelleen linjoilla 5, 10, 14 ja 17 sekä palvelulinja Seiskalla. Lisäksi Tiiriöön kulkevat muutamat seutuvuorot 500, 501, 510, 602, 610.

Tampereentie

Linja 17 ei kulje 11.8.2020 alkaen Tampereentietä Härkätie-Antreantie välisellä osuudella. Jatkossa Tampereentiellä kulkee ainoastaan linja 4. Linjaa operoidaan ruuhka-aikaan kaksi kertaa tunnissa.

Kirkonkulma

Kirkonkulman koululla pääsee 11.8.2020 alkaen linjoilla 4 ja 11. Linja 4 operoidaan ruuhka-aikaan kaksi kertaa tunnissa ja linja 11 kerran tunnissa.

Linjalla 11 on uusi reitti Äikäälään kulkiessaan … Harvialantie – Rautaruukintie – Kirkonkulmantie – Höytöläntie – Harvialantie – Kurkitie – Rantatie – Hahkasenkatu…

Tällä mahdollistetaan peruskoululaisten kouluun kulkeminen Kirkonkulmalle.

Äikäälä

Linja 11 reitti muuttuu kulkemaan Tarvasmäen ja Rautaruukintien kautta. Rantatiellä jatkossa kulkee linja 4 kaksi kertaa tunnissa Kurkitien ja Harvialantien välisellä osuudella.

Moreeni

Linja 16 reitti Moreenissa muuttuu. Itäportintietä pitkin ei jatkossa operoida.

Linja operoidaan Moreenissa …Orsitie – Länsiportintie – Taipaleentie – Karanoja. Moreeniin tulee uusia pysäkkejä mm. Taipaleentielle Itäportintien risteykseen. Pysäkkejä lisätään tarvittaessa reitin varrelle alueen rakentuessa.

Seutuliikenne

Hattula

Parolan koulujen aloitus- ja lopetusajat muuttuvat 11.8.2020. Hattulassa kulkevien linjojen aikatauluja on tarkistettu koululaisten kouluun pääsemisen varmistamiseksi. Muutoksia on tullut mm. linjojen 620, 621, 622, 653-656 aikatauluihin.

Janakkala

Aikatauluihin on tullut minuuttimuutoksia yksittäisten koulujen aloitus- ja lopetusaikojen muuttuessa sekä aikataulutäsmällisyyden parantamiseksi.

Leppäkosken kioskia ei enää jatkossa kierretä, vaan asiakkaiden tulee odottaa ja jäädä Leppäkoskentien pysäkeillä. Poikkeuksena on koulujen loma-aikoina linja 230, joka kääntyy Leppäkoskella takaisin Turenkiin.

Linjanumerointia on muutettu osittain, jotta aikataulujen hahmottaminen olisi helpompaa esimerkiksi Hämeenlinna-Turenki-Tervakoski yhteysvälillä.

Hämeenlinna, Lammin suunta

Ajoaikoja on tarkistettu ja aikataulujen aikoihin tehty minuuttimuutoksia täsmällisyyden varmistamiseksi.

Hämeenlinna, Iittalan suunta

Hämeenlinnasta klo 7.25 lähtevä linja 501 lähtöaikaa on aikaistettu viidellä minuutilla, uusi lähtöaika on 7.20. Hämeenlinnasta klo 17.25 lähtö jatkaa 11.8.2020 alkaen Taljalan th saakka.

Muita muutoksia tehdään tulevan talven aikana, kun kohde kilpailutetaan uudelleen.

Lue myös Seuraa joukkoliikennettä reaaliajassa puhelimestasi käsin