Joukkoliikenteessä merkittäviä muutoksia 11.8. alkaen

Siiri
Linja 12 lakkautetaan ja sen korvaa linja 3S kerran tunnissa myös viikonloppuisin.

Harvoilanmäki
Linja 3S Siiristä ei käytä Harvoilanmäen pysäkkiä, vaan matkustajien tulee nousta linjan 3S kyytiin Siirinkatu L-pysäkiltä.

Kettumäki
Linja 4 ajaa jatkossa 30 minuutin välein ruuhka-aikana. Linjaa 4 ei operoida jatkossa Tiiriöön. Yhteyden Tiiriöön korvaa linja 17. Linja 12 lakkautetaan kokonaan matkustajien vähyyden sekä linjojen uudelleen järjestelyjen vuoksi. Linjan 12 korvaa Kettumäestä linja 17 suoraan keskustan suuntaan. Kettumäestä on jatkossa 20 minuutin vuoroväli keskustan suuntaan linjoilla 4 ja 17.

Tarvasmäki
Linja 4 operoidaan ruuhka-aikana kaksi kertaa tunnissa. Linjan 11 uusi reitti alkaa kiertämään Tarvasmäen kautta mennen tullen mahdollistaen peruskoululaisten kulkemisen bussilla Kirkonkulman koululle. Linja 4 ja 11 mahdollistavat noin 20 minuutin vuorovälin ruuhka-aikana Tarvasmäkeen.

Tiiriö
Linja 4 lakkaa kulkemasta Tiiriöön. Linjan 4 yhteyden Tiiriöön korvaa linja 17. Tiiriöön pääsee edelleen linjoilla 5, 10, 14 ja 17 sekä palvelulinjalla 7. Lisäksi Tiiriöön kulkevat muutamat seutuvuorot 500, 501, 510, 602, 610

Tampereentie
Linja 17 ei kulje Tampereentietä Härkätie-Antreantie välisellä osuudella. Jatkossa Tampereentiellä kulkee ainoastaan linja 4. Linjaa operoidaan ruuhka-aikaan kaksi kertaa tunnissa.

Kirkonkulma
Kirkonkulman koululle pääsee linjoilla 4 ja 11. Linja 4 operoidaan ruuhka-aikaan kaksi kertaa tunnissa ja linja 11 kerran tunnissa. Linjalla 11 on uusi reitti Äikäälään kulkiessaan … Harvialantie – Rautaruukintie – Kirkonkulmantie – Höytöläntie – Harvialantie – Kurkitie – Rantatie – Hahkasenkatu… Tällä mahdollistetaan peruskoululaisten kouluun kulkeminen Kirkonkulmalle.

Äikäälä
Linja 11 reitti muuttuu kulkemaan Tarvasmäen ja Rautaruukintien kautta. Rantatiellä jatkossa kulkee linja 4 kaksi kertaa tunnissa Kurkitien ja Harvialantien välisellä osuudella.

Moreeni
Linja 16 reitti Moreenissa muuttuu. Itäportintietä pitkin ei jatkossa operoida. Linja operoidaan Moreenissa …Orsitie – Länsiportintie – Taipaleentie – Karanoja. Moreeniin tulee uusia pysäkkejä mm. Taipaleentielle Itäportintien risteykseen. Pysäkkejä lisätään tarvittaessa reitin varrelle alueen rakentuessa.

SEUTULIIKENNE Hämeenlinna
Lammin suunnassa ajoaikoja on tarkistettu ja aikataulujen aikoihin tehty minuuttimuutoksia täsmällisyyden varmistamiseksi. Iittalan suunnassa
Hämeenlinnasta klo 7:25 lähtöaikaa on aikaistettu viidellä minuutilla, uusi lähtöaika on klo 7:20. Hämeenlinnasta klo 17:25 lähtö jatkaa 11.8.2020 alkaen Taljalan th:aan saakka.

SEUTULIIKENNE Hattula
Parolan koulujen aloitus- ja lopetusajat muuttuvat 11.8.2020. Olemme muuttaneet Hattulassa kulkevien linjojen aikatauluja koululaisten kouluun pääsemisen varmistamiseksi. Muutoksia on tullut mm. linjojen 620, 621, 622,651 ja 653-656 aikatauluihin.

SEUTULIIKENNE Janakkala
Aikatauluihin on tullut minuuttimuutoksia yksittäisten koulujen aloitus- ja lopetusaikojen muuttuessa sekä aikataulutäsmällisyyden parantamiseksi. Leppäkosken kioskia ei enää jatkossa kierretä, vaan asiakkaiden tulee nousta ja jäädä Leppäkoskentien pysäkeillä. Poikkeuksena on koulujen loma-aikoina linja 230, joka kääntyy Leppäkoskella takaisin Turenkiin.

Tarkista aikataulut reittioppaasta.