Käänteenaron koirapuisto on valmis käyttöön

Käänteenaron koirapuisto on laajahko ja viihtyisä viheralue Kaurialassa, Puhelinkadun ja Eino Leinon kadun välissä. Se on hyvien kulkuyhteyksien päässä, puistoa halkoo Valtatie 3:n alittava kevyen liikenteen yhteys Ojoisilta Kaurialaan.

Uudessa koirapuistossa on tuttuun tapaan erilliset alueet sekä pienille että isoille koirille

Kummankin aitauksen sisälle on rakennettu lyhyt hakkeella päällystetty polkulenkki ja ulkoiluttajille istuskelupaikka. Pienten koirien teräselementtiaidan korkeus on 1,4 m ja suurten koirien 1,8 m.

Aitojen sisäpuolella pintamateriaalina toimii metsänpohja. Alueen puusto pyrittiin säilyttämään, mutta sitä harvennettiin siten, että aitaus pystyttiin rakentamaan. Kaadetuista runkopuista on jätetty koirille maapuita ja merkkauskantoja. Molemmissa aitauksissa on eteistilallinen sisäänkäynti- sekä erikseen huoltoajoportti. Eteistila eli kaksinkertainen portti välitilalla, helpottaa koirien laskemista irti turvallisesti ja estää koirien karkaamista. Alue on valaistu siten, että aitaukseen tulija pystyy havaitsemaan, onko alueella ennestään käyttäjiä.

Jätehuoltoa varten aitauksien lähellä on puistoroska-astiat sekajätettä varten ja yhteinen kannellinen syväjäteastia koiranjätöksiä varten. Aitauksen sisälle varataan vielä koirapuiston käyttäjille irtovarusteet (lapiot ja haravat) alueen siistimiseen ja jätösten keräämiseen. Sisäänkäyntien yhteydessä on infotaulu, josta löytyy mm. koirapuiston säännöt.

Koirapuistokäyttäjien pysäköinti perustuu reunustavien katujen kadunvarsipysäköintiin (Puhelinkadun loppupää, Eino Leinon katu ja Brahenkatu).