Kaivokadun päiväkodin ja Kanta-Voutilan tiloissa järjestettävään varhaiskasvatukseen muutoksia

Koronavuodet ovat ohi, ja yhteiskunnassa on palattu normaaliin arkeen. Tämä näkyy varhaiskasvatuksessa valtakunnallisesti siten, että varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on lisääntynyt huolimatta vuosia jatkuneesta syntyvyyden laskusta. Niin ikään varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta on lisännyt maailmapoliittisesta tilanteesta johtuva, turvattomista oloista saapuvien lasten, sekä muista syistä maahan muuttavien lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen.

Kanta-Voutilan varhaiskasvatuskäytössä olevat tilat vapautuvat 1.1.2023 alkaen, kun Kaivokadun Kotikulma-rakennuksen vesivahingon vuoksi väistössä olevat kaksi ryhmää palaavat Kaivokadulle Kotikoloon tammikuussa 2023. Vapautuviin tiloihin perustetaan kaksi Hirsimäen päiväkodin alaisuudessa toimivaa lapsiryhmää, Metsätähdet ja Menninkäiset.

Kaivokadun esiopetuksessa olevat lapset siirtyvät Seminaarin koulun tiloihin 9.1.2023. Siirtymä oli alkujaan tarkoitus toteuttaa jo elokuussa 2022, mutta se viivästyi Seminaarin koulun remontin viivästymisen vuoksi. Jatkossa Kaivokadulla toimii 1-5-vuotiaiden lasten ryhmiä ja esiopetus järjestetään Seminaarin koulun tiloissa. Perheille, joiden lapset ovat olleet väistössä Kanta-Voutilassa, tarjotaan mahdollisuus halutessaan jatkaa Kanta-Voutilan uusissa ryhmissä.

Henkilöstön rekrytointi Kanta-Voutilan tiloissa toimiviin varhaiskasvatusryhmiin on käynnissä. Päiväkodin johtajina yksikössä toimivat 9.1.2023 alkaen Johanna Knuuttila (henkilöstö ja talous) sekä Roosa Tammela (asiakkuudet ja pedagogiikka).

Lisätietoja

varhaiskasvatuksen suunnittelija Marjo Tökkä, p. 040 763 5233
vs. varhaiskasvatusjohtaja Sari Vartiainen, p. 040 576 9366