Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Hämeenlinnassa

Hämeenlinna on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosille 2021-2024. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta, on 105.

Kokeilu alkaa 1.8.2021. Kokeilua järjestävät varhaiskasvatuksen toimipaikat poimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijaryhmän toimesta satunnaisotannalla maaliskuussa. Muut kunnan viisivuotiaat toimivat kokeilun verrokkeina. Kokeiluun haetaan lapsikohtaisesti myöhemmin ilmoitettavalla hakulomakkeella. Viisivuotiaiden esiopetus (4 h/pvä) on maksutonta niille lapsille, jotka ovat jo hoidossa kokeiluun valittavissa toimipaikoissa, sekä sitä tarjotaan maksuttomana osoitteen perusteella kokeiluun valittavien päiväkotien ympäristössä asuville, kotihoidossa oleville lapsille.

Kokeiluun voi valikoitua mukaan sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja.

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, ja kuntakohtainen kokeiluajan kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma tehdään kevään aikana. Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma painottaa leikkiä ja leikissä oppimista, lasten osallisuutta, yhdessä tekemistä sekä lasten mielenkiinnon kohteista lähtevää tutkivaa oppimista.

Huoltajia tiedotetaan tarkemmin, kun tiedot mukaan valikoiduista yksiköistä on saatu. Kokeiluun voi tutustua tarkemmin muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Lisätietoa:
Varhaiskasvatuksen suunnittelija Elina Kataja
p. 050 410 8611, elina.kataja@hameenlinna.fi