Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tutkimus

Elokuussa 2021 alkoi kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallinen kokeilu, jossa osa lapsista osallistuu kaksivuotiseen esiopetukseen tavallisen yksivuotisen esiopetuksen sijasta. Tutkimuksessa selvitetään pidemmän esiopetuksen vaikutuksia lasten oppimisvalmiuksien kehittymiseen.

Tutkimuksen ensimmäiset arvioinnit alkavat lokakuussa 2021 lasten oppimisvalmiuksien arvioinneilla päiväkodeissa

Lapselle tuttu, oman päiväkodin työntekijä tekee lapsen kanssa noin 30 minuuttia erilaisia tehtäviä, joissa selvitetään kielellisiin ja matemaattisiin valmiuksiin liittyviä asioita sekä lapsen ajatuksia omasta itsestään. Tehtävien tekemisen lisäksi opettajat täyttävät oman kyselylomakkeen. Myöhemmin myös huoltajat pääsevät vastaamaan kyselyyn. Valtakunnallisesti tietoja täydennetään vielä rekistereistä saatavilla tiedoilla. Rekisteritietoja käytetään muun muassa pitkän aikavälin seurantatutkimuksessa. Lasten kehitystä seurataan myös esiopetuksen ja perusopetuksen aikana.

Arviointi perustuu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020) 3, 4 ja 10 §:iin. Laissa säädetään muun muassa arviointien tekemisestä kohdejoukkoon kuuluville lapsille. Kokeiluun valittujen kuntien vuonna 2016 syntyneet lapset kuuluvat kohdejoukkoon. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koska tutkimus perustuu lakiin, ei huoltajan tarvitse erikseen ilmoittaa lastaan mukaan tutkimukseen. Huoltajalla on kuitenkin oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana keskeyttää lapsen osallistuminen tai peruuttaa suostumus. Keskeyttämisen tai suostumuksen peruuttamisen voi tehdä syytä ilmoittamatta. Kieltäytymisen voi tehdä ilmoittamalla siitä lapsen päiväkotiin. Myös lapselle osallistuminen on vapaaehtoista. Huoltajia, joiden lapsia arviointi koskee, on informoitu tarkemmin tietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Arviointi koskee kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun koeryhmiä, jotka ovat

 • Ojoisten päiväkoti,
 • JAP Tarvasmäki,
 • JAP Enkkula,
 • Pilke Planeetta,
 • Lammin päiväkoti,
 • Kaivokadun päiväkoti,
 • Kankaantaan päiväkoti ja
 • Rengon päiväkoti.

Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrittänyt, että arviointi koskee verrokkiryhmistä viisivuotiaita lapsia seuraavista päiväkodeista:

 • Melukylän päiväkoti,
 • Karhuryhmän päiväkoti,
 • Iittalan päiväkoti,
 • Eteläisten päiväkoti,
 • Kutalan päiväkoti,
 • Liivuoren päiväkoti,
 • Hattelmalan päiväkoti,
 • Katuman päiväkoti,
 • Solvikin päiväkoti,
 • Hirsimäen päiväkoti,
 • JAP Poltinaho ja
 • Pilke Jukola.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen suunnittelija Elina Kataja
p. 050 410 8611
elina.kataja@hameenlinna.fi