Kantakaupungin pohjoisosan katujen ja puistojen kunnossapito RTA – Yhtiöt Oy:lle

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenne -toimiala on tehnyt sopimuksen kantakaupungin katujen ja viheralueiden kunnossapidosta RTA-Yhtiöt Oy:n kanssa. Sopimus on tehty ajalle 1.10.2021 – 30.9.2025, jonka jälkeen sopimus sisältää option jatkaa sopimuskautta kahdella vuodella.

Urakka alueeseen kuuluvat seuraavat kaupunginosat: Kauriala, Ojoinen, Puistonmäki, Hakalanniemi, Kirstula, Mäkelä, Pikku-Parola ja Pullerinmäki.

urakkarajat kartalla
Urakka-alue kartalla

Sopimus sisältää katujen ja puistojen kunnossapidon

Sopimus kunnossapidosta pitää sisällään kaikkien alueen rakennettujen katujen, liikenneviheralueiden, puistojen ja puistoleikkipaikkojen kunnossapidon.

Kun taas sopimus ei sisällä ulkoilu ja virkistysalueiden kunnossapitoa, eikä rakentamattomien alueiden hoitoa tai kunnossapitoa. Nämä Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenteen infran kunnossapito hoitaa edelleen omana työnä.

Hoidon taso pysyy samana – muutos näkyy asukkaalle vain palvelunumeron muutoksena

Sopimus pohjoisen kantakaupungin kunnossapidosta syntyi kilpailutuksen kautta. Kilpailutus urakasta pidettiin huhti-heinäkuussa 2021 avoimella menettelyllä ja kilpailutuksen voitti kokonaistaloudellisimman tarjouksen jättänyt RTA – Yhtiöt Oy.

Hoidon taso alueilla on RTA – Yhtiöiden kanssa tehdyssä sopimuksessa sama kuin Hämeenlinnan kaupungin omana työnä tehtynä. Hoidon taso pysyy siis samana kuin aiemmin. Urakan tilaajana on Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenne -toimiala, joka toimii myös urakan valvojana.

Asiakaspalautetta urakka-alueelta voi jättää puhelimitse numeroon 044 901 6152. Palvelunumeroon vastaanotetaan puheluita arkisin klo 9 – 15. Voit jättää palautetta edelleen myös kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Investoinnit eivät kuuluu urakkaan

Urakka-alueen investoinnit kuten katuosuuksien asfaltointi tai uusien leikkivälineiden asentaminen kuuluu edelleen Hämeenlinnan kaupungille. Investointitoiveet voi jättää sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Kunnossapidon vastuunjako kunnan ja kiinteistön välillä pysyy ennallaan

Myös kiinteistöjen kunnossapitovelvoitteet pysyvät urakka-alueella ennallaan. Kiinteistöjen ja kaupungin kunnossapitovastuut sekä lisätietoa katujen kunnossapidosta löydät sivulta ”Katujen kunnossapito”.

Lisätiedot kanta-Hämeenlinnan pohjoisen alueen alueurakasta
Kaupunkirakenne, infran kunnossapito
Marko Soramäki, kunnossapitopäällikkö p. 03 621 3504