Kaupungin alijäämää onnistuttiin pienentämään

Hämeenlinnan kaupungin tilikausi 2019 on 11,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseeseen kertyneitä alijäämiä on 13,7 miljoonaa euroa. Alun perin tilijäämäksi ennustettiin runsasta 19 miljoonaa euroa, mutta kaupungin omin toimin alijäämää onnistuttiin kuromaan lähes 8 miljoonaa euroa. Kaikki toimialat alittivat niille budjetoidun: sosiaali- ja terveys 1,9 M€, kaupunkirakenne 1,5 M€ ja sivistys- ja hyvinvointi 1,1 M€.

Kaupungin toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 4,2 milj. euroa ja sen kasvu vuodesta 2018 oli 13,6 milj. euroa. Toimintakatteen vertailukelpoinen kasvu oli 2,7 % ja vertailukelpoinen euromääräinen kasvu 9,7 miljoonaa euroa, joka ylitti alkuperäisen talousarvion vajaalla 300 000 eurolla.

Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 12,7 miljoonaa euroa ja valtionosuudet ylittyivät 2,6 miljoonalla eurolla. Vuoden 2019 valtionosuuteen sisältyy kertaluonteista valtionosuutta 2,9 milj. euroa.

Hämeenlinnan kaupungin lainakanta kasvoi 33,7 miljoonalla eurolla ja oli vuoden lopussa yhteensä  271,6 miljoonaa euroa.

Sijoitusten tuotto kasvoi 12,4 % ja pääoma kasvoi 12,5 miljoonaa euroa.  

Suurin poikkeama oli lastensuojelupalvelujen toimintakulujen ylittyminen 3,6 miljoonalla eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Suurin tuloerä kaupungille on verotulot, 60 %, ja suurin menoerä palvelujen ostot, 49,5 %. Menoista 52 % kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 23 sivistys- ja hyvinvointipalveluihin.