Kaupungin ostolaskut vuodelta 2018

Vuoden 2018 ostolaskutiedot on julkaistu avoindata.fi-sivustolla.

Julkaisussa on mukana Hämeenlinnan kaupungin ulkoiset ostot laskuriveittäin lukuun ottamatta tietosuojan rajoittamia rivejä. Tiedosto on isokokoinen, sillä siinä on yli 140 000 riviä. Tiedostosta on karsittu pois tilit, joita suojaa henkilötietolaki, ja anonymisoitu rivit, joissa maksunsaajana on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Julkaisusivulta löytyvät myös kirjaussuunnitelmat, joista käy ilmi kustannuspaikkahierarkia.

Ostolaskut ovat avointa dataa ja niitä voi kuka tahansa selata netissä ja hyödyntää niitä lisenssin hyväksymällä tavalla.
www.hameenlinna.fi/avoindata

Asiakirjojen antamisesta peritään kaupunginhallituksen vahvistaman taksan mukainen korvaus.

Lisätietoja

Ostolaskudata
Jussi Oksa, talousjohtaja
p. 03 6212323

Avoimesta datasta yleensä
Ismo Hannula, erityissuunnittelija
p. 03 6212018