Kaupunginjohtajan innovaatiopalkinto 2021 tutoropettajatoiminnalle

Hämeenlinnan kaupunginjohtajan innovaatiopalkinto 2021 myönnetään tutoropettajatoiminnasta opetustoimenjohtaja Mika Mäkelälle ja digikehittämispäällikkö Jari Harviolle.

Tutortoiminta on merkittävästi kasvattanut henkilöstön osaamista eri osa-alueilla. Viimeisimpänä näyttönä on vuoden 2020 etäopetusjärjestelyjen onnistuminen erinomaisesti. Onnistumista on mitattu asiakas- ja henkilöstökyselyllä.

Tutortoiminnan vahvuus on omien kollegoiden lähituessa autenttisessa ympäristössä. Malli lisää osaamisen vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja on ekologisesti hyvä toimintatapa. Oppilasagenttitoimintatapa, johon osallistuu noin 200 oppilasta, on luotu samalta pohjalta.

Hämeenlinna koordinoi koko Kanta-Hämeen maakunnan Tutortoiminnan hanketta. Lisäksi on yhteistyössä Opetushallituksen kanssa järjestetty Aulangolla ITK-tapahtuman yhteydessä valtakunnalliset Tutoropettaja-päivät vuosittain vuodesta 2018 alkaen. Tapahtumassa on ollut useita satoja osallistujia koko Suomesta ja vahva edustus sekä Opetushallituksesta että opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Mallia on jo monistettu varhaiskasvatukseen ja tietohallintoon. 2021 aloitetaan toimialojen Digiagenttien koulutukset. Paikallisesta ideasta on syntynyt valtakunnallinen malli!

Palkinnon arvo on yhtensä 3000 euroa ja se myönnetään nyt kolmannen kerran.

Tutortoiminnan verkkosivut

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki, digikehittämispäällikkö Jari Harvio,
puh. 03 621 4416, jari.harvio@hameenlinna.fi