Kaupunginjohtajan innovaatiopalkinto Valoilmiö-festivaalille

Hämeenlinnan kaupunginjohtajan innovaatiopalkinto 2023 myönnettiin Valoilmiö-festivaalille ja sen tuotantotiimille: Minna Haverille, Laura Kauppiselle, Riikka-Leena Puistolalle ja Auni Tuoviselle.

Kaupunginjohtajan innovaatiopalkinto jaetaan erittäin merkittävästä uudesta toimintatavasta, työmenetelmästä tai tuotteesta, joka kohdistuu palvelutuotantoon tai organisaation sisäiseen toimintaan. Palkinnon kohteen tulee tukea Hämeenlinnan kaupungin strategisia tavoitteita, edistää tuloksellisuutta jaolla tarvittaessa monistettavissa ulkopuolelle.

Tärkeää on myöskin, että palkinnon kohde on jo viety käytäntöön ja sen tuloksista on näyttöä. Toimialojenjohtoryhmät ja konsernipalveluiden johtajat tekevät ehdotuksia palkinnon saajiksi ja kaupunginjohtaja tekee päätöksen palkinnon saajasta kaupungin johtoryhmän ehdotuksesta. Palkinnon suuruus on 3000 €.

Valioilmiö piristi marraspimeyttä

Hämeenlinna sai uuden festivaalin piristämään synkintä marraspimeyttä, kun valotaiteeseen keskittyvä kaupunkifestivaali Valoilmiö järjestettiin ensimmäistä kertaa 17.-19.11.2022. Festivaalin ohjelmassa oli valoteosten lisäksi runsaasti työpajoja ja esityksiä. Lasten ja nuorten osallisuus sekä näkyminen kaupunkitilassa olivat keskeinen osa Lapsen oikeuksien viikkoon ajoittuvaa Valoilmiötä ja tapahtumaa oli pilotointivuonna rakentamassa 950 lasta ja nuorta sekä tapahtuman aikana työpajoihin osallistui satoja lapsia ja nuoria.

Vahvasta lapsinäkökulmastaan huolimatta Valoilmiön ohjelma oli suunnattu kaiken ikäisille. Festivaali osoitti, että ottamalla huomioon lapset ja erityisryhmät voidaan luoda tapahtuma, joka sopii kaikille kaupunkilaisille. Festivaalin kolmen illan eli yhteensä 12 tunnin aikana festivaalin teoskohteet ja työpajapisteet keräsivät yhteensä arviolta 20 000 käyntikertaa.

Valoilmiö suunniteltiin ja tuotettiin Kulttuurikeskus ARXin henkilöstön toimesta. Uuden, osallistavan festivaalin kehittämistyön ytimessä toimi nelihenkinen tuotantotiimi. Festivaalin toteutus tapahtui laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja tulevina vuosina on tavoitteena laajentaa yhteistyöverkostoa kattamaan entistä paremmin kaupungin eri toimialoja ja kolmannen sektorin toimijoita.