Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 8,4 M€ ylijäämäinen

Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen talousarvioesitys vuodelle 2023 on 8,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Esitys ei sisällä veronkorotuksia. Tavoitteena on vakauttava budjetti, jossa huomioidaan talouden tasapainotustavoitteet ja velanoton hillitseminen. Jatkossa, hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, kaupungin toiminta perustuu yhä selkeämmin verotulorahoitukseen.

Myös koko suunnitelmakausi on selvästi ylijäämäinen, mutta kaupungin velkamäärä ei silti vuoden 2022 lopun tasosta laske investointipaineiden ollessa suuria.

Nettoinvestointitaso 2023 on n. 36,4 milj. euroa. Koko suunnitelmakauden nettoinvestoinnit ovat 134 milj. euroa. Esimerkiksi kouluihin Hämeenlinna on vuodesta 2018 alkaen investoinut noin 100 miljoonaa euroa.

Suunnitelmakaudella velan määrä ei käytännössä kasva kaupunginhallituksen edellyttämän talouden tasapainottamistavoitteen mukaisesti. Kaupungin velkamäärä vuoden 2026 lopussa olisi näin ollen n. 265 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää suunnitelmavuosille pysyvää sopeutusta seuraavasti:
– 3,2 M€ vuodelle 2024
– 1,1 M€ vuodelle 2025

Osavaihtoehtona sopeutuksille on investointien leikkaaminen. Esimerkiksi 6 miljoonan euron leikkaus investointeihin puolittaa sopeutustarpeen vuonna 2025.

Suunnitelmavuodet ovat talousarviolukujen valossa poikkeuksellisen epävarmoja hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Hyvinvointialue-siirtolaskelmat valmistuvat lopullisesti vasta kesällä 2023.

Tutustu kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.