Kaupunginpuistossa aloitetaan maisemanhoitotyöt viikolla 42

Maisemahoitotöitä tehdään Kaupunginpuistossa, maisemapuiston puolella. Töiden aikana avataan näkymiä paviljongeilta Hämeen linnalle ja Vanajavedelle. Maisemia avataan poistamalla näkymien edestä puustoa ja raivaamalla aluskasvillisuutta. Hoitotyöt perustuvat vuonna 2013 laadittuun maisemanhoitosuunnitelmaan.

Työt alkavat viikolla 42 aluskasvillisuuden raivauksella, jonka jälkeen tehdään puiden poistot. Työt vaikuttavat alueella liikkumiseen kun väyliä joudutaan sulkemaan puiden poiston ajaksi.
Työt valmistuvat joulukuussa 2020.

Kansallisen kaupunkipuiston selvityksiä ja suunnitelmia.

Lisätietoja työstä kaupunkirakenne, infra
Leena Väisänen, metsäharjoittelija p. 0400 217 378