Kaupunki noudattaa valtakunnallista ohjeistusta lasten ja nuorten ryhmäharrastuksissa

Ohjeistukset koskevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisätiloissa tapahtuvaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, nuorisopalveluja sekä AIMO-koulun ja ARX:n toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet ohjeistuksen, jossa linjataan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisilla epidemiatasoilla. Lisäksi Kanta-Hämeen pandemiaryhmä on tarkentanut ohjetta kokouksessaan 4.2.2021.

Kaupungin valmiusjohtoryhmä on päättänyt 8.2.2021, että ohjeistukset otetaan käyttöön sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalla. Koronatilannetta seurataan päivittäin ja rajoituksia voidaan muuttaa tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Ohjeistukset koskevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisätiloissa tapahtuvaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, nuorisopalveluja sekä AIMO-koulun ja ARX:n toimintaa.

 • Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoiteta. Lasta saattavien tai toimintaan kuulumattomien aikuisten määrä toiminnan yhteydessä on minimoitava ja pysyttävä kokonaisuudessaan alle 10:ssä. Lisäksi suositellaan pitämään ryhmäkoot pienenä ja välttämään ryhmien välistä vaihtuvuutta.
 • 12-18 -vuotiaiden kohdalla seuraavin toimin mahdollistetaan turvallinen harrastustoiminta:
  • Harrastusryhmän koko on korkeintaan 10 henkeä. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny kontakteja.
  • Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa. Harrastustoiminta toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa. Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.
  • Lähikontakteja vältetään.
  • Ulkona tapahtuvaa toimintaa ei rajoiteta. Tartuntariski ulkona on huomattavasti pienempi kuin sisällä.
 • Yllä olevat rajoitukset koskevat myös 18-20 –vuotiaiden harrastustoimintaa.

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki
– sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, paivi.raukko@hameenlinna.fi, puh. 050 599 6410
– opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, mika.makela@hameenlinna.fi, puh. 040 530 0791
– varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja, elina.oja@hameenlinna.fi, puh. 050 305 0979