Kaupunkirakennelautakunnan esityslistalla torin tekojääkentän tulevaisuus

Kaupunkirakennelautakunta päättää ensi viikolla Kauppatorin tekojääkentän jatkosta. Esityksenä on, että luistelukenttää ei jatkossa rakenneta. Perusteina esitykseen ovat talouden tasapainotustarve ja sähkönsäästötavoitteet.

Aiempina talvina toteutetun tekojääkentän toteutuskustannukset ovat olleet noin 10-kertaiset verrattuna vastaavien luonnonjääkenttien keskimääräisiin ylläpitokustannuksiin. Kokonaiskustannuksia on kertynyt noin 100.000 euroa/talvi. Nykyisellä kustannustasolla hinta tulisi olemaan vieläkin suurempi.

Torille ei voida toteuttaa pitkäaikaista tekojääkenttää

Tekojääkentän toteuttamisen perusteena on ollut torin ympäristön elävöittämisvaikutus sekä keskusta-alueen lasten ulkoilumahdollisuuksien parantaminen. Tori sijoituspaikkana pakottaa kuitenkin perustamaan ja purkamaan kentän vuosittain, jolloin toteutuskustannukset ovat merkittävän suuret. Pitkäaikaisempi tekojääkenttä pystyttäisiin toteuttamaan vain torialueen ulkopuolelle, jolloin merkittävänä perusteena ollut keskustan elävöittämisvaikutus jäisi toteutumatta.

Tekojääkenttää on pidetty pääosin positiivisena asiana, mutta myös negatiivista palautetta on jääkentästä saatu muun muassa alueen yrittäjiltä.

Talouden tasapainotustyö ja haasteellinen energiatilanne pakottavat etsimään kustannussäästöjä

Hämeenlinnan kaupungissa on käynnistetty talouden tasapainotustyö kaupunginhallituksen päätöksellä joulukuussa 2021. Tasapainotustyön tavoitteena on, että kaupunki ei velkaannu lisää suunnitelmakaudella. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tulevina vuosina kaupungin käyttötalouteen useamman miljoonan euron sopeutustoimia, joita ei ole helppo löytää. Ylläpidettävien palveluiden määrä ja niiden kustannustehokas toteuttaminen ovat avainroolissa kunnossapitotoiminnan kustannussäästöjä etsittäessä.

Kaupunki selvittää parhaillaan myös mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä valtakunnallisesti haasteellisen energiatilanteen vuoksi. Tekojääkentän toteuttamatta jättäminen olisi yksi helpoimmista tavoista säästää sähköä talvikaudella.

Kaupunkirakennelautakunta päättää asiasta kokouksessaan 21.9.2022.

Lisätiedot: