Kaupunkirakennelautakunta: Torin ympäristön asemakaavamuutosta jatketaan P-tori -hankesuunnitelmaan pohjalta

Kaupunkirakennelautakunta kokoontuu tiistaina 24.3.2020 päättämään mm. P-torin suunnittelun kohtalosta. Kaupunkirakennejohtajan esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle on, että torin asemakaavamuutosta jatketaan P-torin hankesuunnitelman pohjalta ja maanalainen pysäköintilaitos torin alle toteutetaan edellyttäen että
a. toteutussuunnittelusta ja investoinnin rahoituksesta päätetään erikseen,
b. investointivalmiutta arvioidaan, kun rahoitusta on vapaaksiostoina ja velvoitepaikkamaksuina kerättynä 200 (ap) velvoiteautopaikan verran. Arviointi tehdään kuitenkin viimeistään 31.12.2030,
c. velvoitepaikoista pääosa voidaan uusissa asemakaavoissa osoittaa maanalaiseen pysäköintilaitokseen torin alla liitekartan mukaiselta alueelta rajoinaan Paasikiventie, Kasarmikatu, Niittykatu ja Arvi Karistonkatu mukaan lukien rannan puoleiset kiinteistöt,
d. keskustan uusissa asemakaavoissa maanalaiseen pysäköintilaitokseen määrättyjen velvoitepaikkojen maksut korvamerkitään maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamiseen,
e. velvoitepaikkojen väliaikaisesta järjestämisestä P-torin rakentumiseen saakka määrätään asemakaavassa ja
f. laitoksen lopullisesta koosta päätetään toteutussuunnittelun ja investointipäätöksen yhteydessä.

Kaupunkirakennelautakunnan esityslista 24.3.2020