Kerro mitä mieltä olet kaupungin liikuntapalveluista

Maaliskuun aikana 14 kuntaa eri puolilla Suomea toteuttaa yhteistä verkkokyselyä. Myös Hämeenlinna on mukana kyselyssä. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuksista sekä näkemyksiä ja kehittämistoiveita oman kunnan liikuntapalveluihin liittyen.

Yhteisen kyselyn kautta saadaan laajempi ja paremmin vertailukelpoinen aineisto jokaisen osallistuvan kunnan liikuntapalveluiden hyödynnettäväksi.

Toivomme, että mahdollisimman moni 18 vuotta täyttänyt hämeenlinnalainen vastaa kyselyymme. Saamme sen kautta arvokasta tietoa käyttöömme liikuntapaikkojen ja palveluiden kehittämiseksi.  

Tästä pääset kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin kymmenen minuuttia. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan uimahallilippuja.

Paperisia kyselylomakkeita voi tiedustella kaupungin palvelupisteistä.

Kyselyn vastaamisaika päättyy 30.3.2023.