Kesää kohti, parempaa kohti

Tilannekatsaus 20.-27.4.2020

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa ei Hämeenlinnassa taaksejääneellä viikolla ilmennyt uusia käänteitä, joihin kaupungin valmiusorganisaation olisi täytynyt reagoida. Kaupungin valmiusryhmä ja myös pandemiajohtoryhmä on voinut hieman harventaa kokousaikatauluaan mutta valmius kokoontua nopeasti edelleen on, kiitos sähköisten työkalujen. Valmiustyö on priorisoitu edelleen tärkeimmäksi tehtäväksemme tässä tilanteessa.

Hämeen liitto, maakunnan kunnanjohtajat, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, maakunnan turvallisuusfoorumi ja AVI:n valmiustoimikunta ovat viikon kuluessa kokoontuneet maakunnan tilannekuvan muodostamiseksi. Tilanne Kanta-Hämeessä etenee erittäin maltillista käyrää ja on osoitus siitä, että rajoittamistoimenpiteet ovat purreet.

Uuttamaata koskevien liikkumisrajoitusten vaikutuksia on nähtävissä, mikäli niitä tulee, vasta viikon-parin sisällä. Toivomme, että niitä ei ilmenisi, se olisi myös merkki kansalaisten vastuullisesta käyttäytymisestä ja ohjeiden noudattamisesta.

Päätöksenteossa käytetään jatkossakin sähköisiä välineitä

Päätöksenteko on sujunut poikkeusoloista huolimatta hyvin. Kaupunginhallitus on pitänyt neljä sähköistä kokousta, samoin sähköisesti on kokoontunut jo ainakin sosiaali- ja terveyslautakunta ja tarkastuslautakunta. Valtuuston ensimmäinen sähköinen kokous on maanantaina 27.4.2020. Muiden toimielimien osaltakin sähköiset kokoukset ovat edessä toukokuussa.

Toisille luottamushenkilöille digiloikka on ollut isompi kuin toisille, mutta kaikilta se on onnistunut ja on yhdessä koettu onnistumisen elämyksiä. Sähköiset kokoukset ovat tulleet jäädäkseen ja niitä jatketaan myös luottamus-toimielimissä jollakin tavalla korona-ajan jälkeenkin.

Kaupungin henkilöstö venyy

Henkilöstöllemme tilanne on vaativa, mutta muutosvalmiutta on hienosti löytynyt. Henkilöstöstämme runsaat 500 henkilöä (14%) tekee etätöitä, muu henkilöstö palvelee asiakkaita edelleen kasvotusten. Henkilöstötorin toiminta on vakaantunut ja henkilöstösiirtoja palveluista toiseen on nyt tehty noin 120.

Poikkeustilanteesta huolimatta emme ole unohtaneet henkilöstökehittämistä. Olemme ottaneet käyttöön joustotyön mahdollisuuden ja ensimmäiset sopimuksetkin siitä on jo tehty.

Haluan jälleen kerran kiittää upeaa henkilöstöämme nopeasta sopeutumisesta tilanteeseen ja sen edellyttämiin muutoksiin palveluissa. Ilman teitä tästä ei olisi näin hienosti selvitty. Jaksetaan vielä yhdessä sinnitellä.

Kaupungin terveyspalvelut aloittaneet oman näytteenoton

Kaupungin terveyspalveluiden Pandemiavastaanotolla toiminta on vilkastunut ja oma näytteenotto on aloitettu. Terveyspalvelut muistuttaa edelleen, että koronan vuoksi ei saisi jättää hoitamatta muita sairauksia. Terveyspalvelujen vastaanotot toimivat ja hoitotoimenpiteitä tehdään. Terveyspalvelujen henkilöstö on alansa asiantuntijoita, jotka osaavat pitää huolta sekä omasta että asiakkaan suojaamisesta. Puhelinpäivystys jatkuu viikonloppuisin hoitaja-lääkäri –työparin voimin.

Ikäihmisten hoivakodeissa ei ole Hämeenlinnassa edelleenkään todettu tartuntoja. Hoivakotien asukkaiden ja henkilöstön hengitystieoireisiin reagoidaan Hämeenlinnassa korostuneen herkästi, ja jokaisessa hoivakodissa on suunnitelma sekä ennakoivista toimenpiteistä että reagoimisesta.

Perheiden kestokyky on koetuksella

Kouluruokapaketteja jaettiin viikolla 2900 ja määrä on hiljalleen kasvamassa. Kassin sisältöön on osin suhtauduttu kriittisesti, mutta poikkeustilanteessa ei kaikkia toiveita voida toteuttaa.

Perheiden kestokyky on kovalla koetuksella, sen tiedämme. Omat etätyöt, lasten etäopiskelu, mahdolliset talousvaikeudet, kotityöt ja vapaa-ajan mahdollisuuksien rajoittuneisuus vaativat perheiltä nyt huomattavan paljon. Haluan tässä tuoda esiin kunnioitukseni hämeenlinnalaisia perheitä ja heidän ponnistelujaan kohtaan. Ihailtavaa työtä kovassa paineessa.

Ensimmäinen päiväkotitartunta havaittiin kuluneen viikon alussa ja tilanne hoidettiin kaupungin terveyspalvelujen tartuntatautiyksikön johdolla ja ohjeiden mukaisesti. Päiväkoti jouduttiin osin laittamaan karanteeniin.

Nuorison on havaittu kerääntyvän kokoontumisohjeiden vastaisesti yli 10 henkilön ryhmiin skeitti- ja liikuntapaikoille. Haluankin vedota perheisiin, että keskustelisitte ohjeiden noudattamisen tärkeydestä.

Työllisyyspalveluita kehitetään

Koronan vaikutukset näkyvät työttömyysluvuissa jo maaliskuulla, jolloin Hämeenlinnassa oli lomautettuja 668. Viime vuosina alkukeväällä lomautettuja on ollut normaalisti noin 500 vähemmän. Työttömyysaste nousi kuukauden takaisesta 1,6 %-yksikköä ja vuoden takaisesta 1,7 %-yksikköä pysäyttäen jo vuosien hyvän kehityksen. Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömien määrä on Hämeenlinnassa laskenut hyvää vauhtia ja koronasta huolimatta luvut olivat vielä maaliskuussa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalammalla.

Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluissa on kehitetty uusia teemaryhmiä työkokeilun ja työllistymisen mahdollistamiseksi. Toiminta järjestetään etänä ja mahdollisuuksien mukaan ulkona turvavälit ja ryhmäkoot huomioiden. Kutsummekin työnhakijoita ottamaan yhteyttä kaupungin työllisyyspalveluihin ja tutustumaan tarjontaan. Työelämän muutoksen myötä myös kaupungin työllisyyspalveluita kehitetään joustavammaksi ja monipuolisemmaksi.

Hämeenlinna-exitiä suunnitellaan

Kaupungin valmiusryhmä on jo jonkin aikaa laatinut suunnitelmaa siitä, miten kaupunkimme tästä poikkeustilasta tulee ulos. Mikä on Hämeenlinnan exit? Talouden haasteet ovat isot ja edellyttävät toimenpiteitä, joista päättäminen tulee olemaan vaikeaa, myös poliittisille päättäjillemme. Mutta ne on tehtävä.

Poikkeustila on jatkunut nyt pitkälle toista kuukautta ja mieleen saattaa hiipiä ajatus, että voisiko tulevaa vappua viettää hieman rennommassa hengessä ja tavata ystäviäkin porukalla. Totean saman kuin viime viikon katsauksessani: ei voi, ei vielä, ei vieläkään. Tilanne on edelleen vakava emmekä saa nyt annetuista ohjeista edes vapun varjolla livetä.

Huhtikuu on kuukausista julmin, sanotaan. Toivotaan, että se on totta ja jää kohta taaksemme ja menemme kohti parempaa, yhdessä.

Hämeenlinnassa, 27. huhtikuuta 2020.

Timo Kenakkala
Kaupunginjohtaja