Kesätyöseteleitä jakoon

Hämeenlinnassa helpotetaan jälleen nuorten kesätöiden saantia kesätyösetelin avulla.

Kesätyöseteli on Hämeenlinnan kaupungin maksama tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön 15–24 -vuotiaan, vuosina 1997-2006 syntyneen hämeenlinnalaisen nuoren 1.5.-30.8.2021 välisenä aikana.

Kesätyöseteleitä on jaossa 280 kappaletta – haku käynnistyi 21.1.

Kesätyöseteliä käytettäessä työnantajana voi olla yritys tai yhdistys, jolla on y-tunnus. Yksi työnantaja voi palkata kesän ajalle korkeintaan neljä nuorta työsetelillä ja nuorelle käteen jäävän nettopalkan on oltava vähintään 500 euroa.

Yksilövalmentaja Nina Vuori ja palveluohjaaja Viivi Lingman Ohjaamo Stagesta kertovat, että viime vuonna nuoret olivat erittäin aktiivisia kesätyönhaussa. ”Kysyntää seteleille oli yli tarpeen, vaikka tahti välillä hidastuikin koronan takia. Muutamalta nuorelta työpaikka peruuntui koronan takia, mutta he onnistuivat saamaan uuden työpaikan ensimmäisen tilalle. Jokunen sai työpaikan oman kaupungin ulkopuoleltakin.”

Lingman ja Vuori kertovat huomanneensa, että ainakin edellisinä vuosina aiemmin seteleitä saaneet nuoret ovat olleet aktiivisimpia hakijoita. Nuoret ovat myös valveutuneita ja sana seteleistä kiertää.

Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään

Työnantajalle kesätyö on hyvä tilaisuus opettaa nuorille työelämän taitoja. Nuorten työllistäminen positiivisia puolia rahallisen korvauksen lisäksi ovat Vuoren ja Lingmanin mielestä työkokemuksen tarjoaminen ja työelämän pelisääntöjen opettaminen. Opit jäävät mieleen ja auttavat sopeutumaan tuleviin työhaasteisiin. Toiveissa on, että mahdollisimman monet yritykset ja yhdistykset osallistuisivat tähän prosessiin.

Ketterimmät on Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelma 2025

Hämeenlinnan seudulla ei ole jääty pyörittelemään peukaloita. Seudullisen työllisyystyöryhmän johdolla päätavoitteeksi on asetettu kunnianhimoinen nollatoleranssi nuorisotyöttömyydelle vuoteen 2025 mennessä.

Työllisyysraportissa perusteluiksi mainitaan, että nuorisotyöttömyyden nollatoleranssilla tavoitellaan työttömyyden aiheuttamien riskien minimoimista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa henkilön tullessa työmarkkinoille. Nuorisotyöttömyyden poistamisella on vaikutus koko elämänkaareen sekä tuleviin palvelutarpeisiin ja kustannuksiin.

Työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamisen parantaminen tuo säästöjä lyhyellä tähtäimellä. Kaikki toimet työttömyyden alentamiseksi ovat vaikuttavuusinvestointeja tulevaisuuteen.

Työllisyyspalveluiden tuleekin vastata erityisesti nuorten tarpeisiin ja edistää työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamisia. Niiden täytyy olla myös laadukkaita ja helposti saavutettavissa. Myös välityömarkkinoiden työllisyyspalveluiden pitää valmentaa koulutukseen ja työhön.

Lisätietoja työllisyysraportista: www.hameenlinna.fi/tilastot

Kesätyöseteleihin liittyvät tiedustelut ja hakuohjeet www.hameenlinna.fi/tyoseteli

Yhteyshenkilö Ohjaamossa
Viivi Lingman, p. 050 568 7945
ohjaamo@hameenlinna.fi, p. 050 563 3804

Maksatukseen liittyvät tiedustelut
Sara Rantanen, p. 050 509 0677
sara.rantanen@hameenlinna.fi