Kevät perusopetuksessa

Hämeenlinnan perusopetuksessa on kevätlukukaudelle tehty erityisjärjestelyjä koronatilanteesta johtuen. Hämeenlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmä on 6.4.2021 päättänyt seuraavista linjauksista:

Työelämään tutustuminen (TET)

8.-9. vuosiluokan oppilaiden TET –jaksot jäävät tänä keväänä pitämättä. Jaksoilta vapautuva aika hyödynnetään opintojen tukemiseen.

Opintoretket ja leirikoulut

Hämeenlinnan kaupungin ulkopuolelle ei järjestetä opinto- ja leirikouluretkiä. Opetusryhmät voivat tehdä mahdollisuuksien mukaan retkiä lähiluontoon tai lähikohteisiin koronarajoitukset huomioiden omina ryhminään.

Yökouluja ei voida järjestää kevään aikana.

Kouluun tutustumiset ja kevätjuhlat

Tulevien 1. vuosiluokan oppilaille ja huoltajille järjestetään kouluun tutustuminen etäyhteyksin. Järjestelyistä informoidaan tarkemmin huoltajia.

Kevätjuhlat järjestetään luokittain tai etäyhteyksin koulun sisällä. Koulukohtaisista järjestelyistä tiedotetaan erikseen.


Kasvomaskisuositus on voimassa lähipalveluissa työskentelevälle henkilöstölle ja oppilaille 6.-9. vuosiluokilla 3.5.2021 asti.


Lisätiedot:

Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, mika.makela@hameenlinna.fi, p. 040 530 0791