Kierrätysvelvoitteet lisääntyvät uusien jätehuoltomääräysten tullessa voimaan 1.5.2022

Jätelainsäädäntö uudistui vuonna 2021. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä. Uudistus toi muutostarpeita myös kunnan jätehuoltomääräyksiin. Jätelautakunta Kolmenkierto hyväksyi huhtikuussa uudet jätehuoltomääräykset. Niissä määritellään alueet, joilta kierrätettäviä jätejakeita kerätään. Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivullaan karttaa erilliskeräysalueista. Kartasta voi tarkistaa, kuuluuko oma asuinkiinteistö keräysvelvoitteen piiriin.

Pakkausjätteiden kuljetus siirtyy Kiertokapulalle

Jätelain muutoksen myötä biojätteen, pakkausjätteiden (lasi-, metalli- ja muovi- ja kartonkipakkausjäte) ja pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi niissä kunnissa, joissa kuljetus on ollut kiinteistön haltijan järjestämä. Pakkausjätteiden kuljetus alkaa Kiertokapula Oy:n järjestämänä vaiheittain 1.7.2023-31.12.2023. Tulevaisuudessa Kiertokapula Oy kuljettaa isojen taajamien (eli kartalle merkityn a-alueen) viiden tai useampien huoneistojen kiinteistöistä erikseen kerättyä biojätettä, pienmetallia ja pakkausjätteitä. Pääosin nämä keräysvelvoitteet ovat olleet alueella jo ennestään voimassa. Kiertokapula Oy lähestyy sellaisia asuinkiinteistöjä kirjeitse, joilla ei ole aiemmin ollut keräystä.

Biojätteen keräys laajenee

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 5 000 asukkaan taajamissa eli karttaan merkitylle alueelle b. Biojätteen keräys alkaa uusilla kiinteistöillä vaiheittain 1.4.2024-31.12.2024. Biojätteen keräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan kotikompostorissa. Jatkossa kompostoinnista pitää kuitenkin tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen valmistelee sähköistä kompostointi-ilmoituslomaketta. Lomake avautuu kuntalaisten käyttöön viimeistään elokuussa.

Lisätietoa jätehuoltomääräyksistä sekä 1.5.2022 voimaan tulevat jätehuoltomääräykset löydät Kolmenkierron verkkosivuilta.

Jätehuollon muutoksista vuonna 2023 löydät lisätietoa Kiertokapulan verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Jätelautakunta Kolmenkierto
jätehuoltosuunnittelija Veera Petäsnoro, p. 050 325 1445, veera.petasnoro@hameenlinna.fi
jätehuoltokoordinaattori Martta Kantele, p. 050 308 9345, martta.kantele@hameenlinna.fi