Kodin radon mitataan rauhallisesti

Sisäilman radonmittauskausi alkoi syyskuun ensimmäisenä päivänä. Vähintään kaksi kuukautta kestävällä mittauksella saadaan luotettava tieto radioaktiivisen radonin pitoisuudesta.

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu. Korkea radonpitoisuus sisäilmassa kasvattaa riskiä sairastua keuhkosyöpään. Koska radonia ei voi mitenkään aistia, on mittaaminen ainoa tapa selvittää radonpitoisuus.

Säteilyturvakeskus ja kunnat valvovat

Suomessa asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman terveellisyyttä, myös radonpitoisuutta, valvovat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Työntekijöiden radonaltistumisen valvonnasta vastaa STUK. Ainoastaan nämä viranomaiset voivat antaa kehotuksia radonhaitan poistamiseksi.

Lue koko tiedote sisäilman radonmittauksesta STUK:in julkaisemasta tiedotteesta. (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoa radonista löydät myös kaupunginverkkosivulta ”asumisterveys”.