Kokeilu: Sähköpyöristä helpotusta hoitajien arkeen

Hämeenlinnan kaupungilla on kokeiltu sähköpyörien käyttöä kotihoidon yksiköissä työasialiikkumisessa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rahoittaman Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen hankkeen kokeilu osoittautui erittäin onnistuneeksi, sillä pyöräily sekä nopeutti hoitajien liikkumista että paransi heidän työssä jaksamistaan.

Pyöräilyn hyödyt

Keinusaaren ja Itäisen kotihoidon yksiköihin keskittynyt sähköpyöräkokeilu tutki pyöräilyyn kulunutta aikaa sekä työntekijöiden vireystilaa ja jaksamista. Kokeilun onnistumista seurattiin seurantalomakkeen avulla, jota hoitajat täyttivät pyöräilysuoritteidensa päätteeksi. Kokeilu alkoi syyskuussa 2020 ja kesti kesäkuuhun 2021.

Keinusaaren yksikössä kaikki kotihoidon työntekijät raportoivat liikkumisensa työpäivän aikana nopeutuneen. Suurin osa (78 %) raportoi liikkumisen olleen nopeampaa eli aikaa säästyi noin 6–10 minuuttia sähköpyörien ansiosta. Itäisen kotihoidon alueella matkat olivat puolestaan pidempiä, minkä vuoksi 14 prosenttia pyöräilysuoritteista oli hitaampia kuin tavallisesti autolla. Kaikki hoitajat olivat kuitenkin ajoissa asiakaskäynneillä.

Kokeilun toinen tärkeä kysymys oli vaikutus koettuun vireystilaan ja jaksamiseen päivän aikana. 86 prosenttia Keinusaaren yksikön työntekijöistä raportoi vireystilansa ja jaksamisensa parantuneen päivän aikana pyöräilyn ansiosta. Itäisessä yksikössä vastaava luku oli 89 prosenttia.

Sähköpyöräily siis sekä nopeutti hoitajien liikkumista että paransi heidän työssä jaksamistaan. Lisäksi pyöräily on ympäristöystävällisempi ratkaisu autoiluun verrattuna. Kokeilu osoittikin, että pyöräily voi parantaa sekä työn tuottavuutta, olla jaksamisen kannalta parempi ratkaisu sekä tuottaa ympäristöystävällisempää liikkumista.

Mitä seuraavaksi?

Kokeilu sekä työpaikkojen liikkumisen ohjauksen hanke päättyivät kesäkuussa 2021. Hämeenlinnan kaupunki on kuitenkin jatkanut kokeilun aikana hankittujen pyörien leasingia vuoden 2021 loppuun. Syksyn aikana kaupungissa valmistellaan sähköpyörien kilpailuttamista kaikkien kotihoidon yksiköiden käyttöön pyöräilyn edistämiseksi kaupungissa.

Lisätietoja

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen hankkeen loppuraportti

Juuso Puurula, ilmastokoordinaattori, 050 4702060, juuso.puurula@hameenlinna.fi