Koronaturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta kausityöntekijöiden osalta

Maahamme saapuu tällä hetkellä ulkomailta kausityöntekijöitä varsinkin maatalouden palvelukseen.

Työnantajan on varmistettava, että ulkomailta tuleva kausityöntekijä siirtyy rajalta karanteenitiloihin suoraan ja turvallisesti. Vastuu karanteeninomaisesta kuljetuksesta ja sen kustannuksista on työntekijällä ja työnantajalla.

Viranomaiset eivät järjestä työvoiman kuljetuksia Suomeen tai Suomen rajojen sisällä. Työntekijöiden koronatestaus on palkkaavan työnantajan vastuulla.

Omaehtoisen karanteenin noudattaminen tärkeää

Työnantajien on tärkeää huolehtia, että tilan kaikki ulkomaiset työntekijät noudattavat omaehtoista karanteenia. Työnantajien on informoitava kaikkia kausityöntekijöitä omaehtoiseen karanteeniin liittyvistä asioista ja annettava kaikille kausityöntekijöille ohjeet alkutuotannon terveysturvallisuudesta.

Kausityöntekijöiden tiedot terveyskeskukseen

Työnantajan tulee ilmoittaa terveyskeskukseen saapuvien kausityöntekijöiden tiedot. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan. Terveyskeskus ottaa työntekijöiden henkilötiedot ja työnantajan yhteystiedot. Työntekijöille varataan aika näytteenottoon. Näytteet tulee ottaa aikaisintaan 72 tuntia rajalla otetusta testistä. Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijät pääsevät ja käyvät testissä. Tulosten ilmoittaminen voidaan sopia suoraan työntekijälle (mikäli ei ole kieliongelmaa), mutta suotavinta on työntekijöiden luvalla ilmoittaa testitulokset suoraan työnantajalle.

Näytteen tulos tulee olla negatiivinen sekä rajalla että oleskelupaikkakunnalla otetuissa testeissä. Jos testitulos ohjataan työnantajalle, hänen tulee informoida työntekijänsä tuloksesta. Testiin pääsyä ja sen tulosta odotetaan karanteeniolosuhteissa. Mikäli otettu testitulos on positiivinen, kontaktoidaan sekä asianomainen työntekijä että työantaja, ja heidät ohjeistetaan jatkotoimenpiteistä. Terveyskeskuksen jäljitystyötiimi määrittää tarvittavat eristykset ja karanteenit asianomaisille.

Turvallisesta maahantulosta löytyy ohjeistus Maa-ja metsätalousministeriön sivuilta.

Lisätiedot:

Hämeenlinnan kaupunki, terveyspalvelut, avosairaanhoidon ylilääkäri Outi Hämäläinen, outi.hamalainen@hameenlinna.fi