Koronatodistusten käsittely Hämeenlinnan terveyspalveluissa

Mikäli käytössäsi on pankkitunnukset tai muu tunnistautumisväline, voit hakea koronatodistuksen itse Omakannasta tietokoneella tai älypuhelimella.

On suositeltavaa käyttää Omakannasta ladattua älypuhelimelta näytettävää todistusta. Todistuksen voi myös itse tulostaa Omakannasta.

Omakannasta tulostettavissa koronarokotustodistuksissa ilmenevien virheiden korjauspyynnöt voit ilmoittaa sähköisesti Kansalaisen terveyspalvelun ajanvarauksen kautta varaamalla uuden ajan kategoriasta Toimistoasiat. Muut koronatodistuksiin liittyvät korjausasiat (todistus sairastetusta koronasta tai negatiivisesta testituloksesta) tulee hoitaa oman terveysaseman hoitajan kautta, mikäli asiaa on hoidettu perusterveydenhuollon puolella. Yksityisellä puolella, työterveydessä tai muualla annettujen tietojen korjaamisesta vastaa asiaa hoitanut taho.

Samaan sähköisen ajanvarauksen Toimistoasiat -kategoriaan on nyt kokeilumielessä avattu mahdollisuus pyytää postitse toimitettava koronarokotustodistus alle 18-vuotiaalle huollettavalle, mikäli huollettavalla ei ole vielä itsellään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, jolla voisi kirjautua Omakantaan. Varattavia palveluaikoja lisätään, mikäli palvelulle on selvästi käyttöä. Alaikäisen todistusta voi pyytää postitettavaksi kotiin myös oman terveysaseman hoitohenkilökunnan kautta. Huoltajat eivät toistaiseksi pääse näkemään alaikäisen, yli 10 vuotiaan huollettavan tietoja Omakannasta Kanta-Hämeessä ja siksi myöskään alaikäisen koronatodistus ei näy huoltajalle. Suosittelemme harkitsemaan pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen hankkimista myös alaikäiselle asiointien helpottamiseksi jatkossa.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta kirjautua Omakantaan eikä saada pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, tulee pyytää postitse toimitettava todistus oman terveysasemasi kautta. Todistukset tulostetaan keskitetysti erillisten käsittelijöiden toimesta, hoitajat eivät voi todistuksia tulostaa. Todistusten tulostuksessa ja postituksessa on tällä hetkellä noin kuukauden käsittelyjono johtuen runsaasta kysynnästä (30.11.2021).

Pyydämme huomioimaan, että turhat todistusten tulostuspyynnöt ruuhkauttavat käsittelyä ja pidentävät todistusten toimitusaikaa niille, joilla ei ole välineitä sähköiseen tunnistautumiseen. Lisäksi suosittelemme ensisijaisesti sähköisten kanavien käyttöä muissakin todistusasioissa aina kun se on mahdollista. Aikoja avataan sähköiseen ajanvaraukseen lisää viikoittain.

Muualla saadut rokotukset

Mikäli olet saanut rokotukset tai käynyt koronatesteissä yksityisellä palveluntuottajalla tai työterveydessä ja tiedoissa on virhe, tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitaneeseen tahoon.

Jos olet saanut koronarokotuksen muussa EU-maassa kuin Suomessa, tulee todistus saada kyseisestä maasta. Näitä todistuksia ei ole mahdollista siirtää Omakantaan.

Poikkeuksena kahteen edelliseen kohtaan on tilanne, jossa viimeisin rokotus on annettu omalla terveysasemalla. Koronarokotustodistus muodostuu Omakantaan viimeisimmän rokotuksen tietojen perusteella, ja sen vuoksi asiaa voidaan käsitellä siellä missä viimeisin rokotus on annettu.

Yleistietoa digitaalisesta EU-koronatodistuksesta löytyy tästä linkistä.

Kolmansissa maissa, eli muualla kuin EU-koronarokotustodistuksia myöntävissä maissa, saatujen rokotusten siirtäminen Omakantaan EU:n vaatimusten mukaisen todistuksen muodostamiseksi on Hämeenlinnassa vielä järjestelyvaiheessa.
Jos asiakas ei voi saada EU-koronarokotustodistusta, hänellä on mahdollisuus saada EU-koronatodistus negatiivisesta testistä käymällä covid-19-testissä Suomessa.

Yhteenveto koronatodistuksiin liittyvistä käsittelytilanteista

Rokotustodistuksessa on virhe tai todistus ei muodostu Omakantaan•Ilmoita asiasta sähköisen ajanvarauksen kautta tai ota yhteyttä terveysasemaasi
•Jos rokotukset on saatu muualla kuin omassa perusterveydenhuollossa, ota yhteyttä rokottaneeseen tahoon
Alaikäinen, yli 10 v huollettava tarvitsee todistuksen

Huoltaja ei näe alaikäisen, yli 10 v huollettavan todistusta
Omakannassa
•Alaikäiselle voi hankkia puhelinoperaattorilta
mobiilivarmenteen, joilla kirjautuminen Omakantaan onnistuu
•Mikäli alaikäisen tunnistautuminen sähköiseen palveluun ei ole mahdollista, pyydä todistus sähköisen ajanvarauksen kautta tai ota yhteyttä terveysasemaasi
Asiakkaalla ei ole tunnuksia sähköisiin palveluihin•Puhelinoperaattorilta voi hankkia mobiilivarmenteen Omakantaan kirjautumista varten
• Mikäli tämä ei ole mahdollista, ota yhteyttä terveysasemaasi
Rokotukset tai viimeisin rokotus saatu EU-alueella tai EU-koronarokotustodistusjärjestelmään liittyneessä maassa•Todistus pyydetään siitä maasta, jossa rokotus on annettu, myös takautuvasti
•Tietoja ei voi siirtää Omakantaan
Rokotukset tai viimeisin rokotus saatu kolmansissa maissa (EU-koronarokotustodistusjärjestelmän ulkopuolella)•Todistuksen muodostaminen edellyttää
anomusmenettelyä
•Prosessi on Hämeenlinnassa vielä valmisteluvaiheessa

Koronatodistus koronapassina

EU:n koronatodistus toimii koronapassina. Nyt myös koronan sairastaneiden yhden rokoteannoksen saaneiden todistus käy tähän tarkoitukseen. Tarkemmat tiedot Kanta-palvelujen tiedotteessa ja usein kysyttyä Koronapassista -osiossa.