Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely 2022

Hämeenlinnan kaupunki tekee asiakastyytyväisyyskyselyn vuosittain kotihoidon asiakkaille.

Kysely on osa palvelujen laadunvalvontaa. Tarkoituksena on kerätä tietoa palveluiden toimivuudesta ja tyytyväisyydestänne palveluihin.

Kotihoidon asiakkaille toimitetaan kotiin paperinen kyselylomake, johon on valmiiksi merkitty kotihoitoa tuottavan palveluyksikön nimi. Paperisen kyselylomakkeen mukana toimitetaan kirjekuori, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Vastattuanne voitte antaa täytetyn kyselylomakkeen suljetussa kirjekuoressa hoitohenkilöstön mukaan, joka vie kirjekuoren postin kuljetettavaksi tai voitte postittaa sen itse. Paperiset kyselylomakkeet tallennetaan ikäihmisten palvelujen hallinnossa.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn voi vastata myös sähköisella lomakkeella.

Antamanne palaute on tärkeää, jotta voimme kehittää ja parantaa palvelua. Toivomme mahdollisimman paljon vastauksia. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely 2022 on avoinna 1.9.-16.10.2022.

Parhaillaan on meneillään myös hoivakotien asiakastyytyväisyyskysely.

Lisätietoja kyselystä antaa arkisin:

Palvelusuunnittelija Anne Nurminen, anne.nurminen@hameenlinna.fi, puh. 03 621 4983