Kotoutumisen uusi sivusto myintegration.fi

Hämeenlinnan kaupunki on rakentanut maahanmuuttajien kanssa uuden monikielisen kotoutumisen verkkosivuston, myintegration.fi.

Myintegration.fi:ltä maahanmuuttaja löytää tietoa esimerkiksi asunnon vuokrauksesta, työnhausta, suomen kielen opiskelusta, päiväkotipaikan hakemisesta, toimeentulotuesta, lääkäriajan varaamisesta ja harrastusmahdollisuuksista sekä suomalaisesta yhteiskunnasta. Myös kotouttamistyötä tekevät viranomaiset ja muut toimijat voivat hyödyntää Myintegration.fi:tä opastus- ja neuvontatyössään.

Myintegration.fi:n tavoitteena on

  • kannustaa maahanmuuttajia aktiiviseen ja omaehtoiseen tiedonhakuun sekä omaan arkeen liittyvien asioiden hoitamiseen ja
  • kehittää sekä edistää kotouttamistyötä tekevien viranomaisten ja muiden toimijoiden opastus- ja neuvontatyötä sekä yhteistyötä.

Myintegration.fi:n pääkieli on suomi. Tietoa tarjotaan myös arabiaksi, englanniksi, somaliksi ja venäjäksi. Myintegration.fi:llä on lisäksi äänitoiminto, joka mahdollista sivuston sisältöjen kuuntelemisen lukemisen sijasta.

Myintegration.fi on toteutettu EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä Hämeenlinnan kaupungin tuella.

Tervetuloa tutustumaan myintegration.fi- sivustoon 19.11 klo 14-16 Kumppanuustalon auditorioon, osoite: Kirjastokatu 1.

  • Kerromme sivuston tekemisestä ja esittelemme sivustoa.
  • Glögitarjoilu

Lisätietoja:

Jouni Pyykkö
ICT-projektiasiantuntija
Puh. 03 621 4902
jouni.pyykko@hameenlinna.fi

Erika Jokinen
vs. erityissuunnittelija
puh. 03 621 2560
erika.jokinen@hameenlinna.fi

Myintegration.fi on toteutettu EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä Hämeenlinnan kaupungin tuella.