Koulukuljetuskyselyn tulokset

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus järjesti huhtikuussa koulukuljetuksiin liittyvän kyselyn. Kyselyssä kartoitettiin mm. hakuprosessin sujuvuutta sekä kuljetuksien lapsiystävällisyyttä.

Sähköinen kysely lähetettiin Wilman kautta 3. ja 7. luokkalaisten huoltajille ja vastauksia tuli yhteensä 48, joka on 16% kokonaismäärästä. Kyselyyn pyydettiin vastaamaan yhdessä lapsen kanssa. Suurin osa vastauksista tuli pitäjistä ja muutamia kantakaupungista.

Tulokset

Vastausten perusteella hakuprosessiin liittyen tietoa haetaan ja löydetään ensisijaisesti kaupungin nettisivuilta. Tietoa koulukuljetuskriteereistä, joissa kerrotaan tarkemmin kuljetuksen ehdoista, ei niinkään haeta. Koulukuljetushakemuksia tehdään eniten Wilman kautta ja sähköisellä lomakkeella. Palveluneuvonnasta ei haeta neuvoja hakemuksen täyttämiseen.

Vastanneista suurin osa vastasi hakemuksen täyttämisen olleen helppoa ja hakemusta pidetään selkeänä ja sen koetaan löytyvän hyvin. Vastauksissa nousi esiin toive, että tulevaisuudessa kaikki lomakkeet löytyisivät Wilman mobiiliversiosta.

Suurin osa kyselyyn vastanneista koki koulukyydin ja siihen liittyvät matkat kotoa pysäkille ja pysäkiltä koululle turvallisiksi. Turvattomuuden tunnetta vastanneissa aiheuttaa ylinopeus, turvavöiden käyttämättömyys sekä kiusaaminen. Kuskeilta toivotan myös enemmän vuorovaikutusta lasten kanssa ja esim. parempaa puuttumista kiusaamistilanteisiin.

Pääsääntöisesti vastanneet kuitenkin kokevat, että kyyti pysyy hyvin aikataulussa, kuljettaja on ystävällinen, auton kunto on hyvä ja odotusaika on järjestetty koulussa hyvin. Myös yhteydenpito kodin ja liikennöitsijän välillä on vastanneiden mukaan sujuvaa.

Muuta palautetta koulukyyteihin liittyen kysyttäessä vastauksista nousi esiin seuraavia asioita: tieto kuljetuksista tulee viime hetkillä ja kuljettajien vaihtuvuus koetaan negatiivisena. Palvelu ja monet kuskit saivat myös paljon kiitosta ja se koetaan hyvänä, että kyytiä ei tarvitse hakea joka vuosi erikseen.

Kyselyn vastauksia käytetään apuna palvelun kehittämisessä.

Kiitos kaikille vastanneille!