Koulukuljetusten tilannetta korjataan

Hämeenlinnan kaupungin koulukuljetuksissa on koulujen alkaessa ollut haasteita erityisesti taksikyydillä kuljetettavien oppilaiden osalta. Yksittäisten oppilaiden kohdalla koulukuljetus on puuttunut kokonaan tai kuljetusaikataulujen ja -reittien oikeellisuudessa on ollut puutteita ja virheitä. Kaiken kaikkiaan ongelmat ovat koskeneet n. 100 oppilasta. Kaupungin koulukuljetuksissa oppilaita on yhteensä n. 1 200.

Oppilaille myönnettyjen koulukuljetusten ongelmat ovat johtuneet pääosin puutteellisista ja virheellisistä liikennöitsijälle toimitetuista oppilastiedoista ja tiedon kulusta kaupungin ja liikennöitsijän välillä. Tästä syystä osa perheistä on saanut kuljetustiedot liian myöhään tai kuljetus on jäänyt kokonaan puuttumaan.

Tällä hetkellä kuljetusten järjestämisessä priorisoidaan ne oppilaat, joilla ei ole kuljetusta varattuna. Tavoitteena on saada kuljetukset kuntoon ensi maanantaihin 15.8. mennessä. Liikennöitsijä on yhteydessä huoltajaan, kun oppilaan kuljetus on järjestetty.

Palautetta koulukuljetuksista on tullut myös oppilaiden kuljetustapoihin liittyvien muutosten suhteen. Osalla oppilaista aikaisempi taksikyyti on korvattu linja-autovuorolla julkisen liikenteen muutosten myötä. Koulukuljetuskriteereiden mukaisesti koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkisilla linja-autovuoroilla, mikäli se on mahdollista. Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että hän kulkee osan koulumatkasta omatoimisesti.

Jos oppilaalla on koulukuljetuspäätös ja hän olisi käyttänyt kunnan erikseen tilaamaa koulukuljetusta, joka ei jostain syystä ole toiminut, huoltajalla on oikeus hakea korvausta kuljettamistaan matkoista. Korvausta voi hakea kaupungin verkkosivuilta löytyvällä Koulumatkakustannusten korvaus -lomakkeella (www.hameenlinna.fi/koulukuljetus). Tulostettavan lomakkeen voi lähettää täytettynä sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen (Hämeenlinnan kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus, PL 84, 13101 HÄMEENLINNA).

Suhtaudumme koulukuljetuksiin liittyviin ongelmiin vakavasti ja pahoittelemme tapahtunutta ja ongelmista aiheutunutta ylimääräistä vaivaa perheille. Kiitämme sekä huoltajia että oppilaita kärsivällisyydestä koulukuljetusten järjestämiseen liittyvissä haasteissa.

Teemme parhaamme asian korjaamiseksi, jotta tilanne saataisiin normalisoitua mahdollisimman pian.

Lisätiedot:
palvelusuunnittelija Outi Katajarinne, outi.katajarinne@hameenlinna.fi, p. 050 366 2234