Kuinka saadaan opiskelijat jäämään Kanta-Hämeeseen?

  • Millainen alue nuoren silmin tarjoaa avaimet onnelliseen ja sujuvaan arkeen?
  • Voisiko Hämeenlinna olla sopiva paikka rakentaa omannäköistä elämää?
  • Voiko Hämeenlinnassa toteuttaa unelmia?

Kanta-Hämeen oppilaitoksista valmistuvien asettuminen ja työllistyminen maakunnan ulkopuolelle haastaa alueen elinvoimaa, kilpailukykyä ja kasvua. Hämeenlinnan Kaupunki, Linnan Kehitys, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä maakunnan alueelle työllistyvien ja asumaan asettuvien opintonsa päättävien määrää.

Hankkeessa edistetään osaavan työvoiman ja työnantajien osaajatarpeiden kohtaamista tehostamalla uraohjausta alueen oppilaitoksissa, vahvistamalla yritysyhteistyötä ja dialogia työnantajien ja oppilaitosten välillä, sekä tukemalla työnantajien rekrytointiosaamista.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yritysmyönteistä ilmapiiriä ja madaltaa opiskelijoiden kynnystä yrittäjyyteen hyödyntämällä monialaisia verkostoja ja palveluita. Opiskelijoiden kiinnittymistä alueelle pyritään siis monin keinoin tukemaan jo opintojen aikana.

Mistä muodostuu houkutteleva asuinseutu?

Koska työ on vain yksi elämän osa-alueista, ei sujuvien polkujen rakentaminen kohti työelämää ole hankkeen ainoa näkökulma. Kanta-Hämeen lumovoimaa ja mahdollisuuksia pyritään tuomaan esiin hankkeen eri vaiheissa, jo ennen kuin nuoret tekevät opintojen jälkeisiin asuinpaikkoihin liittyviä valintoja.

”Haluamme saada paremman käsityksen nuorten toiveista ja odotuksista sekä ymmärtää paremmin niitä tekijöitä, joista muodostuu nuorten aikuisten näkökulmasta houkutteleva asuinseutu,” kuvaa hankkeen projektipäällikkö Anne Nikander Hämeenlinnan kaupungilta.

Hankkeen tavoitteet linkittyvät Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelmaan ja se toteuttaa osaltaan myös Hämeenlinnan kaupunkistrategiaa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2023-31.8.2025. Hämeenlinnan kaupungin, Linnan Kehityksen, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR+).   

Lisätietoja

Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä-hankkeen -verkkosivu

Opiskelijan Hämpton -verkkosivu