Kun kouluun meno kangertaa – Hämeenlinnan kaupungin toimintamalli koulupoissaoloihin

Hämeenlinnan kaupunki on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Oikeus oppia -hankkeessa, jonka avulla pyritään kehittämään uusia esi- ja perusopetuksen oppimisen sekä koulunkäynnin tuen toimintatapoja. Hämeenlinnan kaupunki loi Kun kouluun meno kangertaa -toimintamallin avuksi koulupoissaoloihin nuorille, vanhemmille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Toimintamalli tarjoaa ennaltaehkäiseviä keinoja tukea lasta ja nuorta koulunkäynnissä sekä myös apukeinoja pitkittyneisiin poissaoloihin.

Koulunkäyntivaikeuksien ratkaisemiseen on paljon erilaisia keinoja. Hyvän arjen vaaliminen lisää voimavaroja ja ennaltaehkäisee koulunkäyntivaikeuksia. Riittävä ja oikea-aikainen tuki oppimisen ja koulunkäynnin pulmiin on tärkeää ja siihen etsitään ratkaisuja Oikeus oppia -hankkeessa. Kun kouluun meno kangertaa -toimintamalli on osa hankkeessa yhteiskehittäen luotuja ratkaisuja.

Toimintamalli löytyy verkosta ja työ jatkuu

Hämeenlinnan kaupungin työ Oikeus oppia -kehittämisohjelmassa jatkuu. Kanta-Hämeessä mukana on yhteensä seitsemän kaupunkia ja kuntaa: Hämeenlinna, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi sekä Riihimäki.

Lisätiedot:

kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumme
040 511 5843
minna.lumme@hameenlinna.fi

tutoropettaja Anna-Emilia Salminen
050 475 9007
anna-emilia.salminen@hameenlinna.fi