Kunnilla on oikeus käyttää tulorekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen

Kunnat alkavat saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen ja eläke- ja etuustietoja 1.1.2021 lähtien.

Hämeenlinnan kaupunki aloittaa tulorekisterin käytön 1.1.2020. Tulorekisterin tietoja käytetään maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen määräämisessä.

Tällaisia ovat muun muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sekä jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja kotisairaanhoidosta perittävät maksut

Muiden kuin palkkatulojen osalta on kuitenkin tulotiedot toimitettava erikseen. Näitä erikseen ilmoitettavia tuloja ovat Kelan maksamat etuudet ja eläkkeet 2021 vuoden alkuun asti, yrittäjän tulot, metsätulot, pääomatulot, vuokratulot, elatusmaksut, ansiopäiväraha, aikuiskoulutustuki, kuntoutusraha sekä tapaturmavakuutuksen päivä- ja haittaraha. Siirtymävaiheen aikana palkka- ja tulotietoja voidaan edelleen pyytää tarvittaessa, mikäli tietoja ei ole saatavissa tulorekisteristä.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin.

Kuntien lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia tiedonsaantioikeuksia.

Lisää tietoa tulorekisteristä.

Tiedustelut sihy.palveluohjaus@hameenlinna.fi