Kuntalaisten käytettävissä tai haettavissa olevat kuljetuspalveluvaihtoehdot

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuolto- (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaisia liikkumista tukevia palveluja tulee omatoimisesti hakea ja ne myönnetään palvelutarpeen selvityksen ja yksilöllisen harkinnan perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia palveluja järjestetään kaiken ikäisille henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Palvelutarpeen selvityksen lisäksi palvelun hakeminen edellyttää kuljetuspalveluhakemuksen ja tuloselvityslomakkeen täyttämistä.

Myös vaikeavammainen voi olla oikeutettu saamaan kuljetuspalvelua, jos hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Lisäksi hänen tulee olla vaikeaa tai mahdotonta käyttää julkisia kulkuneuvoja, kuten junaa tai bussia. Myös VPL-kuljetuspalvelua tulee hakea sille tarkoitetun kuljetuspalveluhakemuksen kautta.

Yllä olevia kuljetuspalveluja ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala-, kuntoutus-, hammaslääkäri-, laboratorio-, röntgen- tai poliklinikkamatkoihin. Näihin on mahdollista hakea korvausta mm. Kelasta. Tarkemmat kuljetuspalveluiden tilausohjeet SHL- ja VPL -kuljetuspalvelujen käyttäjille löytyvät Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilta: Ohje sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttäjälle

Kelataksi

Voit saada taksimatkasta Kelakorvauksen, mikäli joudut käymään lääkärissä sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi etkä voi terveydentilasi vuoksi matkustaa julkisilla kulkuvälineillä. Myös puutteelliset liikenneyhteydet saattavat oikeuttaa taksin käyttöön. Jos käytät taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset terveydenhuollon antaman todistuksen. Jotta Kela voi korvata matkan, matka tulee tilata alueellisesta tilausnumerosta. Tilaa Kelataksi oman maakuntasi tilausvälityskeskuksesta edeltävänä päivänä viimeistään klo 14.00.

Alla on Kanta-Hämeen tilausvälityskeskusten tilausnumerot. Voit itse valita, kummasta tilausvälityskeskuksesta tilaat taksin. Alta löytyy myös linkit, joiden kautta voit antaa palautetta matkastasi.  

Lue lisää Kelataksista Kelan verkkosivuilta.

Alueelliset julkisen liikenteen verkostot ja taksipalvelut

Mikäli et ole oikeutettu ylläoleviin kuljetuspalveluihin, Hämeenlinnassa toimii hyvät julkisen liikenteen verkostot tai voi tilata taksikyydin yksityiseltä palveluntuottajalta.

Hämeenlinnassa ja lähikunnissa kulkee busseja, joiden kyytiin on helppo tulla esimerkiksi rollaattorin kanssa. Kanta-Hämeenlinnassa ajaa palvelulinja Seiska, joka on matalalattiainen pikkubussi. Tarvittaessa kuljettaja auttaa tarvittaessa kyytiin ja pois kyydistä tai tulee pyydettäessä hakemaan tai vie suoraan kotiovelle. Kalvolassa, Hauholla, Lammilla, Tuuloksessa ja Rengossa ajavat Kyläpussit.

Saat lisätietoa helppokulkuisista palvelulinjoista joukkoliikennesivuilta.