Laaniittyyn rakennetaan hulevesiallas

Laaniittyyn, Laaniitynkatuun, Ruununmyllyntiehen ja VT10:n rajautuvalle viheralueelle rakennetaan hulevesiallas viivyttämään hulevesien virtausta Katumajärveen. Rakennettavan altaan kasvillisuus tulee tehostamaan kiintoaineiden ja ravinteiden pidättymistä, jolloin veden laatu paranee ennen järveen päätymistä.

Samalla uusitaan VT10 viereisen kevyen liikenteen väylän ali Idänpään valtaojaan kulkeva tierumpu ja rakennetaan virtauksensäätökaivo.

Hulevesialtaan rakentaminen alkaa viikolla 31 valmistelevilla töillä, kuten työmaatien rakentamisella alueelle. Työmaaliikenne viheralueelle tulee kulkemaan Laaniitynkadun kautta, S-Market Idänpään ajoliittymästä.

Hulevesialtaan sijainti kartalla kaupungin karttapalvelussa.

Töiden arvioitu kesto on noin kuukausi.

Lisätiedot: